Bevegelse og kroppsfornemmelse

Artikkel

Foto Kristian Leitao

Den somatosensoriske stimuleringen fra reseptorer i ledd, sener og muskulatur som utløses av hverdagslige bevegelser, er betydningsfull for et menneskes opplevelse av seg selv (se side 1487). Lege Kristian Leitao har fanget et slikt impulsrikt øyeblikk med sitt kamera.

Anbefalte artikler