Les mer om ...

Artikkel

Barn med nevrodegenerativ sykdom

Oppfølging av barn med nevrodegenerativ sykdom kan være svært krevende. Ofte er 15 – 30 fagpersoner involvert rundt hver pasient. I praksis er det vanskelig å få til en tilfredsstillende koordinert oppfølging. En ny studie viser at risikoen for fremadskridende hjernesykdommer hos norsk-pakistanske barn er sju ganger høyere enn hos norske barn. Én årsak til dette er inngifte, som medfører signifikant økt risiko for genetisk betingende sykdommer. Søskenbarnekteskap forekommer hos 40 – 45 % av foreldrepar med pakistansk bakgrunn bosatt i Norge, mens tilsvarende tall for norske foreldrepar er 0,07 %

Inngifte gir økt risiko for hjernesykdommer

Barn med nevrodegenerativ sykdom

Når sykehusinnleggelsen blir risikosport …

Moderat kroppslig aktivitet er nok

Lite kroppslig aktivitet er en velkjent sykdomsrisiko. Men det er ikke nødvendig å trene for å oppnå helsemessig gevinst. Moderat kroppslig aktivitet er tilstrekkelig for de fleste. Å gå i moderat tempo er som regel nok, gjerne slik at man blir andpusten eller varm i mer enn 30 minutter daglig.

Må vi trene for å ha god helse?

Multiresistente bakterier – hva skjer?

Nesten samtidig som man tok i bruk antibiotika under den annen verdenskrig, begynte advarslene om resistensutvikling hos bakterier å komme. Nå er antibiotikaresistens en av verdens store helseutfordringer. Det er også bekymringsfullt at det nesten ikke utvikles nye antibiotika. Hittil har Skandinavia og Nederland vært heldig stilt, men hvor lenge vil det vare?

Look to Norway – men hvor lenge?

Behandling av alvorlige skader i lokalsykehus

Behandlingen av alvorlig skadede pasienter i lokalsykehus kan forbedres, ifølge en studie fra Nord-Norge. Dette kan skje bl.a. gjennom mer planmessig bildediagnostikk, å ha lavere terskel for nødkirurgi og ved systematisk kontakt med universitetssykehus tidlig i forløpet.

Multitraumer og traumesentre

Alvorlig skadede overført til universitetssykehus

Glukosamin ved artrose?

Siden 2004 har glukosamin vært godkjent som legemiddel til behandling av artrose i hofter og knær. Over 90 000 pasienter løste inn resept på et slikt preparat i årene 2004 – 06. Mange som starter med midlet, avslutter behandlingen etter kort tid. Bruk av glukosamin fører ikke til redusert bruk av andre smertestillende mider. Dette kan tyde på manglende klinisk effekt av midlet, ifølge en studie fra Reseptregisteret.

Glukosaminbruk reduserer ikke behovet for analgetika

Anbefalte artikler