Spontan immunitet mot fremmedgjorte kreftceller

Jon Amund Kyte Om forfatteren
Artikkel

Små interferende RNA-molekyler kan omdanne kreftsvulster slik at de uttrykker fremmede antigener og spontant elimineres av immunsystemet.

En hovedutfordring ved immunterapi hos kreftpasienter er at tumorcellene alt er selektert til å unnslippe vertens immunapparat og i liten grad uttrykker fremmede antigener. Nå har forskere presentert en ny metode for induksjon av kreftimmunitet (1). Alle eukaryote celler, også tumorceller, produserer mRNA-molekyler som blir raskt brutt ned og aldri translatert til proteiner. Strategien er å hemme denne nedbrytningsmekanismen ved å laste opp svulstcellene med små interfererende RNA-molekyler (siRNA). Dette fører til produksjon av nye antigener, som oppfattes som fremmede av T-lymfocyttene og derfor angripes. For at ikke friske celler skal affiseres, kobles siRNA-molekylene til aptamermolekyler som spesifikt binder til tumorceller.

Behandlingen er prøvd ut i en musemodell. Resultatene viser at T-cellene responderer mot de nye antigenene og destruerer tumoren. Injeksjon av siRNA koblet til en aptamer som binder prostatakreftproteinet PSMA, hindrer vekst av svulster som uttrykker PSMA, men ikke andre svulster.

Det mest interessante med disse resultatene er ikke at det oppnås frapperende effekter i en musemodell. Utallige metoder har virker utmerket i modellsystemer, men ikke i mennesker. Derimot er strategien nyskapende og snur opp-ned på det vante perspektivet innen kreftimmunisering. I stedet for å angripe eksisterende tumorantigener, omdanner man tumor til et fremmedelement som avstøtes av immunsystemet. Forfatterne viser at et slikt konsept prinsipielt kan fungere og kan slik initiere en bølge av ny forskning basert på tilsvarende tankegang.

Anbefalte artikler