Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Geir Jacobsen

I dette nummeret

Nyheter

Trine B. Haugen
Hans-Jacob Haga
Geir Jacobsen
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ivar Skeie

Medisin og vitenskap

Lars Erik Kjekshus
Trond Harsvik
Ivar Skeie
Mette Brekke
Morten Lindbæk
Helge Waal
Tor-Bjarne Nymark
Hedda Soløy-Nilsen
Rolf Steen
Erik Waage Nielsen
Erik Bautz-Holter
Unni Sveen
Helene Søberg
Cecilie Røe
Benedicte Ingstad
Arne H. Eide
Karl O. Nakken
Eylert Brodtkorb
Jeanette Koht

Perspektiv og debatt

Rolf Kirschner
Bjørn Backe
Knut Hordnes
Christian Horn
David Parker
Kjetil Søreide
Jon Henrik Laake
Haakon Breien Benestad
Elisabeth Swensen
Petter Gjersvik
Øyvind Watne

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Cecilie Bakken
Christian Lycke Ellingsen

Oss imellom

På tampen

Øyvind Thorsen