Tanker og følelser rundt nyredonasjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  M., Frøjk

  Heltenes bro

  At give og at modtage en nyre fra levende donor. 676 s, tab, ill. Albertslund: Schulz Grafisk, 2006. Pris DKK 299

  ISBN 87-991274-0-7

  Heltenes bro, på hele 676 sider fordelt på 24 kapitler, er om temaet å gi eller motta en nyre fra en levende donor. Den er bygd på intervjuer av i alt 322 personer, vesentlig av nyredonorer og mottakere av nyre, men også av pårørende. Det er således gjort et imponerende og møysommelig feltarbeid. Intervjuene er gjort dels prospektivt, dels retrospektivt. Den første halvdelen tar for seg donor og hans eller hennes tanker og følelser omkring det å gi bort en nyre, både før og etter donasjonen. Deretter omtales tilsvarende forhold hos mottakeren av nyren og til slutt noen aspekter om livskvalitet og betraktninger om «gaven», sett fra både giver og mottaker.

  Boken domineres fullstendig av den endeløse rekken av intervjuer. Den store tekstmengden og svært få illustrasjoner gjør boken tung å lese. Det er vanskelig å finne noe budskap, man sitter igjen med en rekke ulike inntrykk slik det formuleres av intervjupersonene. Tallmaterialene i boken, for eksempel på livskvalitet, er for små til å kunne tilføre noe vesentlig nytt. En ting er av spesiell interesse, nemlig omtale av fravalg, det vil si at man ble vurdert som nyredonor uten at donasjon ble gjennomført eller lot seg utføre. Dette er et tema hvor det foreligger svært lite kunnskap, men heller ikke her sitter man igjen med noen bestemt erindring om hvordan disse har opplevd situasjonen, det blir brokker av inntrykk.

  Det er nok en svært begrenset leserkrets boken henvender seg til. Personer som arbeider med nyretransplantasjon og donasjon samt pasienter og givere, kan finne ting av interesse, men jeg tror nok få vil finne den verdt å lese fra perm til perm. Generelt er eksemplenes makt en styrke, men i dette tilfellet blir det også bokens svakhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media