Genetiske faktorer ved galleveissykdom

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Ny kunnskap om genetiske faktorer involvert i primær skleroserende kolangitt (PSC) kan bidra til å identifisere pasienter med økt risiko for galleveiskreft.

Kristine Wiencke. Foto Bente Devik, Rikshospitalet

Galleveissykdommen primær skleroserende kolangitt (PSC) gir betennelse som gjør galleveiene trange, og det dannes arrvev. Over tid utvikles leversvikt. Sykdommen er den viktigste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Mange pasienter med denne lidelsen har også ulcerøs kolitt og økt risiko for å utvikle kreft i gallegangene.

Kristine Wiencke og kolleger ved Medisinsk avdeling og Immunologisk institutt, Rikshospitalet, har undersøkt hva slags gener som har betydning for primær skleroserende kolangitt. Resultatene presenteres i avhandlingen Genetic studies in primary sclerosing cholangitis, som hun forsvarte for dr.med.-graden 17.11. 2006.

– Visse HLA-gener er assosiert med primær skleroserende kolangitt. Vi studerte markører i HLA-klasse 1-området, og fant at kombinasjonen HLA-DR6 og markøren D6S265*122 gir fire ganger økt risiko for å få primær skleroserende kolangitt i forhold til DR6 alene. Et gen nær markøren kan være av betydning, sier Wiencke.

MMP1 og MMP3 er involvert i betennelsesreaksjoner, fibrose og kreft og er derfor interessante kandidatgener. Wiencke har studert ulike varianter av disse genene i pasienter med primær skleroserende kolangitt eller ulcerøs kolitt samt friske kontrollpersoner.

– Vi fant at spesifikke varianter av MMP1 og MMP3 var hyppigere hos undergrupper av PSC-pasienter med ulcerøs kolitt og galleveiskreft. Vi håper våre funn kan bidra til bedre forståelse for hvorfor primær skleroserende kolangitt utvikles, sier hun.


MMP1 og MMP3: Matriksmetalloproteinasene 1 og 3. Sinkavhengige enzymer som kan bryte ned og er med å regulere ekstracellulær matriks.

HLA: Humant leukocyttantigen.

HLA-DR6: En av genvariantene som koder for HLA-DR. HLA-DR er et MHC-klasse 2-molekyl på celleoverflaten som kodes fra et område med HLA-gener på kromosom 6.

D6S265*122: DNA-markør på kromosom 6 som ikke koder for noe kjent gen.

Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 397

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler