Artikkel

Nye kontingentsatser for 2007

Fra 1.1. 2007 gikk den maksimale totalkontingenten i Legeforeningen opp fra 5 000 kroner til 6 500 kroner, men det blir ingen separat kontingent til de fagmedisinske foreningene, slik det har vært til spesialforeningene. De nye reglene for kontingentinnkreving er lagt ut på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=58483

Kontingenten sendes ut i månedsskiftet januar-februar. Sammen med innbetalingskravet ligger et brev med informasjon om bakgrunnen for endringene.

Mange nye spesialister i 2006

Det ble gitt totalt 974 nye spesialistgodkjenninger i 2006. 578 av disse ble gitt etter norske regler og 396 var konverteringer fra EU/EØS. Dette er det nest høyeste totale antallet spesialistgodkjenninger noensinne. Det høyeste antallet var i 1998 med totalt 993 spesialistgodkjenninger. Det ble i 2006 gitt åtte færre spesialistgodkjenninger etter norske regler enn i 2005, men samtidig er antallet konverteringer fra EU/EØS 108 flere enn i 2005. Økningen i antall konverteringer er størst fra Sverige, Danmark og Tyskland. Se oppdatert spesialistfortegenelse på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=57306

Reviderte takster i Normaltariffen

Satsene for «honorartakster for legeerklæringer» og «honorartakster for legeundersøkelse for forsikringsselskap» er endret i Normaltariff for privat spesialistpraksis fra 1.1. 2007.

Honorartakster for legeundersøkelse for forsikringsselskap heves med 4,6 %, mens satsene for honorartakster for legeerklæringer heves med 3,8 %. Se de nye takstene på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=112776

Reviderte retningslinjer for Utdanningsfond III

Fondsutvalget i Utdanningsfond III har vedtatt nye retningslinjer for refusjon fra fondet. De nye retningslinjene gjelder fra 3.1. 2007. Legg særlig merke til endring i makssatsen for refusjon etter overnatting i Norge, som endres til 850 kroner per natt.

Fra 2007 har Legeforeningen inngått hotellavtaler med Radisson SAS Hotels, Thon Hotels og med Soria Moria Hotell og konferansesenter. Avtalen med Choice Hotels er ikke fornyet.

Ny samarbeidsavtale

Legeforeningen har sammen med de øvrige organisasjonene som er tilsluttet Akademikerne, inngått ny samarbeidsavtale med DnB NOR-konsernet om bank- og forsikringstjenester.

Avtalen gjelder fra 1.1.2007 og inneholder enkelte nye produkter og priser, blant annet tilbud om rammelån og en ny kredittkorttype Cresco Unic.

Det er sendt ut årskatalog fra DnB NOR med oversikt over de bank- og forsikringsprodukter avtalen omfatter til alle medlemmer. Les mer: www.medlemsradgiveren.no

Skeptisk til stjernerangering

Torunn Janbu, Legeforeningens president, er skeptisk til et utspill fra lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité, Harald T. Nesvik. Han mener det danske prosjektet med å rangere offentlige sykehus med stjerner også burde kunne innføres i Norge. Janbu understreker at det er store forskjeller mellom hvilke pasientgrupper som behandles på det enkelte sykehus og hvor syke pasientene er – noe som vil være en betydelig feilkilde og eventuelt kunne føre til seleksjon av pasienter. – Legeforeningen er opptatt av kvalitetsarbeid og at pasientene skal føle seg trygge på at de får god behandling. Men det er lite trolig at stjernemerking av sykehus vil bidra til dette, sier hun. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=113705

Anbefalte artikler