Koloskopi må gjøres grundig

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Flere polypper påvises i tykktarmen dersom legen bruker lang tid på undersøkelsen.

Koloskopi krever tid. Foto © David Musher, Photo Researchers/GV-Press

Det er en klar sammenheng mellom tiden som brukes på å gjennomføre en koloskopi og antall påviste polypper (1). Det er konklusjonen i en undersøkelse blant 12 erfarne gastroenterologer i USA. De som brukte mer enn den anbefalte minstetiden på å trekke koloskopet tilbake etter innsettingen, påviste fire ganger så mange lesjoner i slimhinnen som de som bare brukte minstetiden på seks minutter. De som brukte aller lengst tid, fant polypper ti ganger så ofte som de som brukte kortest tid. Selv om denne populasjonsbaserte studien av friske personer ikke er konklusiv, viser den behovet for å skaffe bedre kunnskap om variasjonen i treffsikkerheten ved koloskopiscreening, mener forfatterne.

– Det er velkjent at polypper blir oversett ved koloskopi. Derfor er det ikke overraskende at deteksjonsraten av colonpolypper øker når man bruker lengre tid på å inspisere colonslimhinnen. Det er verdt å merke seg at det ikke bare gjelder for små adenomer, men også større og mer avanserte lesjoner, sier professor Eiliv Brenna ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Studien er gjort i forbindelse med screening av asymptomatiske personer, men det er svært sannsynlig at resultatet gjelder generelt for koloskopier. I planlegging av kapasiteten ved gastroenterologiske laboratorier må det tas hensyn til økt tidsbruk for å heve kvaliteten på undersøkelsen.

Resultatene sier derimot ikke noe om nytten av koloskopiscreening. For å avgjøre det, kreves store randomiserte studier med tanke på om tiltaket har effekt på forekomst og dødelighet av kolorektalkreft, og til en akseptabel kostnad for samfunn og pasient, sier Brenna.

Anbefalte artikler