Les mer om ...

Artikkel

Å gjenvinne tapt funksjon og verdighet

Det bør ikke være noe klart skille mellom behandling og rehabilitering. I større grad enn behandling innebærer rehabilitering et samspill mellom individ, funksjon og omgivelser.

Tidsskriftet starter i dette nummeret en temaserie om rehabilitering. Ordets egentlige betydning er «å gjeninnsette i verdighet». Holdninger og begrepsbruk påvirker vår praksis, og nye modeller for organisering og pasientløp må utvikles for å integrere akuttbehandling og rehabilitering. Potensialet for helsegevinst er stort.

Re habilis

Rehabilitering – bare for spesielt interesserte?

Utfordringer og trender i rehabilitering

Rehabilitering i et internasjonalt perspektiv

Epilepsi og rehabilitering

Spesialisert rehabilitering av pasienter med revmatisk sykdom

Perpetuum mobile

Kronisk polynevropati – vanlig sykdom, ulike årsaker

Det er mange årsaker til kronisk polynevropati, og utredningens omfang vil være avhengig av klinisk type. Hvilke pasienter bør henvises til nevrolog og hvilke kan tas hånd om i allmennpraksis? Fra Sørlandet sykehus presenteres praktiske retningslinjer for utredningen.

Kronisk polynevropati – utredning og diagnostikk

Fornying av sykehus

Norske sykehus viser evne til omstilling, og nye ledelses- og organisasjonsstrukturer sprer seg til stadig flere sykehus. Moderniseringen kan ikke alene tilskrives eierskapsreformen med etablering av fem regionale helseforetak fra 1.1. 2002. Dette viser en kartlegging av norske sykehus i perioden 1999 – 2005.

Organisasjonsutvikling ved norske sykehus

Rusmedisin

Allmennleger kan ta mer ansvar for legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige. Dette viser erfaringer fra Gjøvik. Der er andelen pasienter som fortsetter i behandling høyere enn landsgjennomsnittet og sosial rehabilitering og rusmestring på linje med mer spesialistbaserte modeller.

Når pasienten er påvirket av stoffmisbruk, kan symptomer på alvorlig somatisk sykdom modifiseres og diagnosen være vanskelig å stille. Lær av historien om en 38 år gammel stoffmisbruker med vekttap og akutte magesmerter.

Rus skjuler sykdom

Vekttap og akutte magesmerter hos en 38 år gammel stoffmisbruker

Tarmiskemi – en ofte oversett lidelse

Ruspasienten og spesialisthelsetjenesten

Vold og støttearbeid i Kongo

Volden har lange tradisjoner i Kongo, men det har vært kultur for å skåne kvinner og barn. Slik har det ikke vært de siste årene. Krig har ført til tilfeldig drap, voldtekt og plyndring i stor målestokk. Et lokalt kirkesamfunn driver psykososialt støttearbeid for voldsofre, særlig kvinner. Senteret har sitt hovedkvarter i Sud-Kivu-provinsen øst i landet.

Vald i stummande mørke

Anbefalte artikler