Ønsker ikke å legge vekt på alder

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Medisinstudentene reagerer på forslag om at tilleggspoengene til studieopptak skal baseres på alder, mer enn på utdanning og arbeidserfaring.

Det er Kunnskapsdepartementet som nå ønsker å gjøre opptakssystemet likt for alle utdanninger. Det inkluderer medisin, som hittil har hatt særregler. Norsk medisinstudentforening (Nmf) er ikke enig i forslaget, og mener det er veldig betenkelig med en slik ordning på tilleggspoengene, siden alder alene sier lite om kompetanse og evner.

– Tanken bak poengkrav bør være å oppfordre til å opparbeide seg relevant kompetanse og erfaring, sier Gard E. Jørgensen, nylig avgått leder i Nmf.

Studentene mener også at snittalderen på dem som tas opp i ordinærkvoten, vil øke relativt mye hvis alderspoeng er det som vil telle. Jørgensen sier at karakterkravene for å tas opp på studiet i dag er veldig høye og at de fleste må ha full kvote tilleggspoeng for å komme inn.

– Med dagens ordning vil man klare maksimalpoengene på to år etter videregående skole. Om man velger modellen med å satse på alderspoeng, vil de fleste måtte vente til de når 23 år for å oppnå maksimal sum. Det er to år mer enn i dag, og det virker ikke noe særlig hensiktsmessig, sier han.

Studentene er også bekymret over at karaktersnittet for å komme inn på medisin har blitt stadig høyere. – Når marginene for å komme inn er såpass små, stiller vi spørsmål ved om systemet sikrer at det er de som er best egnet til å bli leger som blir tatt opp. Nmf er derfor skeptisk til om en forenkling av opptakssystemet er veien å gå, sier Jørgensen. – Hensikten med endringer i kriteriene burde heller være å sikre at de med best forutsetninger for å bli gode profesjonsutøvere, faktisk blir tatt opp, sier han og viser til at man i andre land blant annet bruker tester og intervju.

Medisinstudentene skriver i sitt høringssvar at de synes det er beklagelig dersom enklere administrasjon er motivasjonen for å endre opptaksordningen, heller enn å sikre de beste kandidatene.

Anbefalte artikler