– Bekymringsfull resistensutvikling

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

En kartlegging viser at fluorokinolonresistent E coli forekommer i mindre enn 2 % av tilfeller av urinveisinfeksjon hos kvinner. Dette er likevel bekymringsfullt, mener norske forskere.

Overlege ved Telelab AS, Nils Grude, har i sin avhandling Urinary tract infections with emphasis on bacterial etiology, sensitivity, virulence and clonal distribution blant annet kartlagt bakterielle årsaks- og resistensforhold ved urinveisinfeksjoner. I det ene av i alt fem arbeider har han og medarbeiderne kartlagt fluorokinolonresistens hos E coli, som er den dominerende mikroben ved slike infeksjoner.

– Fluorokinolon er viktig å ha i bakhånd ved infeksjoner med bakterier som har utviklet resistens mot andre antibiotikapreparater. I mange land er fluorokinolonresistens et økende problem på grunn av overforbruk. I Norge er vi svært restriktive, men også her ser man en tendens til økning både i forbruk og resistens, sier Grude.

Han har kartlagt resistensen i Norge og funnet at den er på mindre enn 2 %. Det er likevel bekymringsfullt, mener han, fordi det utgjør et mulig behandlingsmessig problem.

– Fluorokinolonresistent E coli ser ut til å spre seg klonalt. Dette kan bare begrenses ved å stramme inn på bruken av fluorokinoloner, både til human og veterinær bruk, sier han.

Grude disputerte for Ph.D.-graden 1.12. 2006 ved Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler