Kinesiske psykiatere på besøk

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen var i desember 2006 vertskap for en delegasjon fra den kinesiske psykiatriforeningen.

Xie Bin, Shanghai Mental Health Centre, Zhang Li fra det kinesiske helsedepartementet, Torunn Janbu, Bjørn Oscar Hoftvedt, Ma Hong fra helsedepartementet, Eline Thorleifsson og Kristian Hagestad fra menneskerettighetsutvalget og Liu Jin, Beijing Institute of Mental Health. Foto Lise B. Johannessen

– Hensikten med besøket var å planlegge det videre samarbeidet om menneskerettigheter og etikk i psykiatrien, sier Bjørn Oscar Hoftvedt, sekretær i Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter. Norske myndigheter har en menneskerettighetsdialog med Kina, og Legeforeningen ble i 2002 invitert til å delta (1).

– Pasienter med psykiske lidelser møter fortsatt fordommer i det kinesiske samfunnet, og behandlingstilbudet er ofte svært begrenset. Den kinesiske psykiatriforeningen arbeider aktivt for å endre holdningene og bedre behandlingstilbudene, sier Hoftvedt.

– Det er spennende og interessant å kunne delta i dette samarbeidet, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Hun understreker at Legeforeningen er opptatt av å holde en høy etisk standard i alle deler av helsetjenesten, og at dette gir inspirasjon til å fortsette den gode dialogen.

Under oppholdet i Norge besøkte de fire psykiaterne også Vestfold Distriktspsykiatriske Senter. I tillegg møtte de en representant for Helse- og omsorgsdepartementet og en representant for Utenriksdepartementet, som finansierte besøket.

Den kinesiske psykiatriforeningen arrangerer sommeren 2007 en internasjonal psykiatrikonferanse i Shanghai.

Anbefalte artikler