Grundig om blodkar og karsykdommer

Steinar Solberg Om forfatteren
Artikkel

MA, Creager

VJ, Dzau

J., Loscalzo

Vascular medicine

A companion to Braunwald’s heart disease. 1 000 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2006. Pris GBP 88

ISBN 0-7216-0284-3

Dette er en omfattende, god og selvstendig bok om karsykdommer. Den er grundig, men ikke overveldende. Boken utgis som et tillegg til det store kardiologiske verket Braunwald’s heart disease (1). Ved dette understreker utgiverne, helt riktig, at hjerte-kar er ett organsystem. Det er de samme underliggende patologiske prosesser som hos én pasient kan gi claudicatio intermittens, angina pectoris hos en annen og hjerneslag hos en tredje. Spesialiteten angiologi, som også kalles «vascular medicine», er den indremedisinske parallellen til karkirurgi og finnes i en del land, men ikke i Norge. Funksjonene innen denne spesialiteten ivaretas i hovedsak av karkirurger hos oss.

Denne, eller en tilsvarende bok, bør være for hånden for leger som møter pasienter med karsykdommer. Det vil primært si hjertemedisinere, karkirurger, nevrologer, radiologer og thoraxkirurger, men andre med interesse for feltet vil også ha glede og nytte av boken.

De tre hovedforfatterne har med seg drøyt 100 kapittelforfattere, som står bak 66 kapitler ordnet i 18 seksjoner. Her omtales feltet fra basal karbiologi, fysiologi og patologi til kirurgi og epidemiologi. Blant annet finnes seksjoner om renoarteriell sykdom, visceral iskemi, vaskulær impotens, to seksjoner om venesykdommer og en om lymfepatologi. Innholdsfortegnelsen er oversiktlig, og sammen med et godt stikkordregister er det lett å finne frem. Det er gode tabeller og illustrasjoner. Rikholdige referanselister etter hvert kapittel er med på å gjøre dette til en grundig bok. Det er også hyggelig å finne flere norske miljøer representert i referansene.

Til en pris av cirka én krone per side får vi mye for pengene. Denne boken er lett å anbefale.

Anbefalte artikler