Lavest legedekning i Vestfold

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved årsskiftet var det i Norge 249 innbyggere per yrkesaktiv lege under 70 år. Det er flest innbyggere per lege i Vestfold og færrest i Oslo og Troms, som har regionale funksjoner.

  Ifølge Legeforeningens legeregister var det per 1.1. 2007 i Norge 18 746 yrkesaktive leger under 70 år. Dette tilsvarer 250 innbyggere per lege ifølge Statistisk sentralbyrås beregnede folkemengde per 1.1. 2007. I tabellen benytter vi imidlertid folkemengden per 1.10. 2006.

  Andre kolonne i tabellen viser prosentandelen av legene som er godkjente spesialister, inkludert allmennmedisin. Denne andelen har vært synkende de senere årene. Det skyldes økningen i utdanningskapasitet som har resultert i en økende andel yngre leger. Andelen godkjente spesialister er høyest på Svalbard og i Vest-Agder, lavest i Finnmark. Det er en sterk samvariasjon mellom legenes gjennomsnittsalder og andelen spesialister. Gjennomsnittsalderen blant legene er høyest på Svalbard samt i Oslo, Vestfold, Vest-Agder og Telemark. Finnmark har den absolutt laveste gjennomsnittsalderen.

  Mange spesialister har flere spesialistgodkjenninger. Gjennomsnittet blant spesialistene er 1,25 godkjenninger. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist er høyest i Sør-Trøndelag og lavest på Svalbard og i Nordland.

  Når det gjelder innbyggere per yrkesaktiv lege under 70 år som vises i siste kolonne, må det tas i betraktning at Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms ivaretar regionale funksjoner.

  Oslo ivaretar regionsfunksjoner for to helseregioner som dekker over halvparten av landets befolkning. Oslo har dessuten mange riksdekkende funksjoner. Disse forholdene må selvsagt tas i betraktning når man sammenlikner innbyggere per lege fylkesvis. Finnmark har i svært mange år hatt den beste allmennlegedekningen i landet, men har relativt sett få leger innenfor spesialisthelsetjenesten. Vestfold har flest innbyggere per lege både innenfor allmennhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

  Tabell

  Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 1.1.2007

  Yrkesaktive leger

  Prosent spes.

  Godkj. per spes.

  Innb. per lege

  Østfold

  804

  53,6

  1,26

  326

  Akershus

  1 658

  54,8

  1,22

  306

  Oslo

  4 259

  59,2

  1,27

  128

  Hedmark

  601

  47,4

  1,24

  314

  Oppland

  587

  49,1

  1,24

  312

  Buskerud

  776

  55,4

  1,25

  318

  Vestfold

  655

  59,8

  1,23

  341

  Telemark

  562

  52,3

  1,24

  296

  Aust-Agder

  319

  57,4

  1,23

  328

  Vest-Agder

  559

  60,6

  1,24

  292

  Rogaland

  1 223

  54,1

  1,24

  329

  Hordaland

  1 945

  55,8

  1,26

  234

  Sogn og Fjordane

  335

  47,5

  1,25

  317

  Møre og Romsdal

  797

  49,0

  1,27

  308

  Sør-Trøndelag

  1 299

  55,3

  1,30

  214

  Nord-Trøndelag

  401

  50,1

  1,27

  321

  Nordland

  781

  43,3

  1,20

  302

  Troms

  943

  50,6

  1,27

  163

  Finnmark

  235

  31,1

  1,23

  309

  Svalbard

  7

  100,0

  1,14

  246

  Hele landet

  18 746

  54,3

  1,25

  249

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media