Doktoravhandlinger

Artikkel

Stine Granum, Ph.D. Structure, function and expression analyses of TSAd in T cells. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for anatomi. Disputas 8.12. 2006.

Bedømmelseskomité: Klaus Okkenhaug, Babraham Institute, Cambridge, England, Cathrine Rein Carlson, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus og Finn Olav Levy, Farmakologisk institutt, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Anne Spurkland.

Jo Kristian Utvik, dr.philos. Protein interactions at the glutamate synapse. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for anatomi, og Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN). Disputas 19.12. 2006.

Bedømmelseskomité: Jonas Broman, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet, Sverige, Lars Christian Rønn, NeuroSearch AS, Ballerup, Danmark og Finn P. Reinholt, Institutt for patologi, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ole Petter Ottersen.

Sølve Mikal Nerland, Ph.D. Effekter av sykehusreformen. Fire essay om mål og virkemidler i styringen av spesialisthelsetjenestene. Utgår fra Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Disputas 12.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Karsten Vrangbæk, Institut for statskundskap, Københavns Universitet, Danmark, Ann-Helén Bay, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo, og Hilmar Rommetvedt, IRIS International Research Institute of Stavanger, Stavanger.

Veileder: Terje P. Hagen.

Inger Kristin Larsen, Ph.D. Colorectal cancer screening by flexible sigmoidoscopy: Acceptance of screening, risk factors for neoplasia, and impact of screening on future health behaviour. Utgår fra Kreftregisteret. Disputas 12.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Arnold Berstad, Seksjon for gastroenterologi, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Dag Thelle, Epi-Gen Ahus, Akershus universitetssykehus, og Olaug Villanger, Gastrokirurgisk avdeling Rikshospitalet.

Veileder: Geir Hoff.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Simon Henry David Mamuya, Ph.D. Dust exposure and respiratory health problems in a labour-intensive coal mine in Tanzania. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 5.12. 2006.

Jana Midelfart Hoff, dr.med. Giving birth with neuromuscular disease. A study of pregnancies, deliveries and the newborn in women with Myasthenia gravis and Charcot-Marie-Tooth disease. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 12.12. 2006.

Astrid Lunde, Ph.D. Mixed-effects models with application to insurance and genetic epidemiology. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 13.12. 2006.

Martin Kurz, Ph.D. Genetics in Parkinson’s disease. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 15.12. 2006.

Mabula Joseph Kasubi, Ph.D. Detection and molecular characterization of herpes simplex virus from Tanzania and Norway. Utgår fra Det medisinske fakultet, Senter for virologisk forsking og Senter for internasjonal helse. Disputas 22.12. 2006.

Lars Fosse, dr.med. Mechanical behaviour of compacted morsellised bone – an experimental in vitro study. Utgår fra Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 27.10. 2006.

Bedømmelseskomité: Rik Huiskes, Department of Biomedical engineering, Eindhoven University of Technology, Nederland, Finnur Snorrason, Ullevål universitetssykehus og Svein Anda, Det medisinske fakultet, NTNU.

Veileder: Helge Rønningen.

Paul Jarle Mork, dr.philos. Muscle activity in work and leisure and its association to musculoskeletal pain. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 15.12. 2006.

Bedømmelseskomité: Gisela Sjøgaard, Arbejdsmiljøinstituttet, København, Jaap van Dieën, Free University Amsterdam og Trond Sand, Det medisinske fakultet.

Veileder: Rolf H. Westgaard.

Björn Stenström, dr.med. Lessons from rodents: I. Mechanisms of obesity surgery – role of the stomach. II. Carcinogenic effects of Helicobacter pylori and snus in the stomach. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 19.12. 2006.

Bedømmelseskomité: Sandor Szabo, University of California, John-Olov Jansson, Göteborgs Universitet og Jon Erik Grønbech, Det medisinske fakultet, NTNU.

Veileder: Duan Chen.

Anbefalte artikler