Vil ha røykfrie skoler

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Det er viktig at videregående skoler blir røykfrie soner, og lærerne burde også følge opp dette, sa president Torunn Janbu under lanseringen av årets røykesluttkampanje.

Røyking kan gi store helseproblemer, understreket både (f.v.) Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet, Torunn Janbu i Legeforeningen, helseminister Sylvia Brustad, og Kari Huseby og Gunn-Elin Aa Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet. Foto Cecilie Bakken

Janbu understreket at røykearealer må fjernes på alle landets skoler.

– Også lærerne bør avstå fra å røyke i skoletiden. Voksne er viktige rollemodeller, understreket hun.

Stadig flere unge ser ut til å si nei til røyking eller de stumper røyken. Under lanseringen av kampanjen som Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) står bak, ble nye tall om andelen røykere lagt frem. Tallene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra direktoratet. De viser at det er særlig blant de unge at det har vært en nedgang. Mens 24 % av de unge mellom 16 – 24 år oppga at de røykte daglig i 2005, hadde tallet sunket til 20 % i 2006 (1). Blant alle aldersgrupper samlet, var nedgangen på 1 %. Det vil si at det fra 2005 til 2006 ble rundt 40 000 færre røykere blant nordmenn.

Sosial- og helsedirektoratet valgte i årets røykesluttkampanje å kjøre repriser på filmer og bilder fra kampanjer som ble kjørt i 2003, med oppfordring om å ringe Røyketelefonen eller oppsøke legen. De sterke bildene av hjerneslag, emfysem og tjære i lungene rullet i januar igjen over TV-skjermene. Avdelingsdirektør Kari Huseby påpekte at forskning viser at det kan være effektivt å vise slike kampanjer om igjen.

– I 2003 opplevde vi en større nedgang i andelen som røyker enn noen gang, sa hun.

Legeforeningen sendte i forkant av kampanjestarten 4. januar ut et brev til alle landets allmennleger, til privatpraktiserende spesialister, til avdelingsoverleger ved hjerteavdelingene, indremedisinske avdelinger, lungeavdelinger og karkirurger.

Helseminister Sylvia Brustad håper at legene tar opp røyking med pasientene.

– Det er viktig at fastleger er oppmerksomme på røyking, spør pasientene om det og gir råd. Mange røykere oppgir at de ikke søker hjelp når de bestemmer seg for å slutte. Vi vet at det går bedre hvis de søker hjelp, sa hun under lanseringen. Brustad var også opptatt av at det fortsatt er for mange gravide som røyker.

– En del leger tenker at det vil ta mye tid å ta opp røykeslutt, og de føler det er ubehagelig å ta opp røyking av frykt for å ødelegge et godt lege/pasient-forhold, sa Torunn Janbu. – Men det er jo ikke til pasientens at legen ikke tar opp noe som opplagt har stor betydning for hans eller hennes helse. Det behøver dessuten ikke å ta så lang tid. Mye kan utrettes ved minimal intervensjon, sa hun.

Anbefalte artikler