Molekylær kreftdiagnostikk i avføring

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I sin artikkel om molekylær kreftdiagnostikk i avføring i Tidsskriftet nr. 20/2006 (1) har Kjetil Søreide noen feilaktige opplysninger og noen synspunkter som må imøtegås. En del av Søreides kommentarer ble debattert og besvart i Tidsskriftet i fjor.

  Genefec-testen krever ikke en hel tarmtømning. Pasientene leverer inn 0,5 g avføring som sendes inn i et plastrør. NorDiags rensemetode er validert med vesentlig bedre resultater enn andre kommersielt tilgjengelige «kits». Markørtester har vesentlig større pasientaksept enn for testing for okkult blod i avføringen (FOBT) og betydelig større etterlevelse (compliance) enn ved koloskopi (2).

  Søreide viser til at firmaet Exact Sciences har gått bort fra bruken av K-ras i deres test pga. lav spesifisitet. Genefec 2 inneholder markørene K-ras og p53. Siden karsinogenesen ved tykktarmskreft tar lang tid (5 – 12 år), er både K-ras og p53 nyttige markører for å påvise tidlig sykdom (3). K-ras viser i våre analyser en spesifisitet på over 99 % (4), mens Exact Sciences-testen har en betydelig lavere treffsikkerhet (5). Dette skyldes ulik analyseteknologi og at testene analyserer for ulikt antall mutasjoner.

  Søreide hevder at Nordiag har lansert sin multipaneltest fem år senere enn konkurrenten Exact Sciences. Dette er direkte misvisende. Genefec 1 (for 15 K-ras- mutasjoner) ble lansert i 2002, ett år før PreGenPlus fra Exact Sciences, mens Genefec 2 (for multiple K-ras- og p53-mutasjoner) var på markedet i april 2005.

  Søreide hevder at NorDiag henger etter i utviklingen og nevner en rekke genmarkører som er viktige for deteksjon av kolorektalkreft. NorDiag har innlisensiert og validerer for tiden omtrent samtlige av disse markørene (f.eks. APC, B-Raf, long-DNA).

  Søreide kritiserer NorDiag for å bruke mer tid på patentering og børsnotering enn på forskning og utvikling. Vi stiller oss uforstående til dette. NorDiag er involvert i pilotstudier i flere europeiske screeningprosjekter for kolorektalkreft og i flere store internasjonale dokumentasjonsstudier. Størstedelen av NorDiags budsjett brukes faktisk til forskning og utvikling. Samtidig er det helt essensielt for et ungt bioteknologiselskap å sikre sine rettigheter gjennom patentering og lisensiering.

  Abstraktene fra Barcelona er ikke dobbeltpublikasjoner. Abstrakt P-046 er en dokumentasjonsstudie for nye potensielle markører, og studien er godkjent av Etisk komité, Region Vest. Abstrakt P-142 er en oppfølgingsstudie av alle pasienter som har gjennomført Genefec 1-testen.

  NorDiag er i kontinuerlig utvikling og dialog med ledende spesialister på området, både i Norge og internasjonalt. Vi jobber intenst med å videreutvikle Genefec-testen for diagnostisk bruk og for å introdusere en test (ScreenfecTM) som skal bli et viktig bidrag til fremtidig screening for kolorektalkreft.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media