Nytt om navn

Artikkel

Ortoped utnevnt til ridder

Pål Benum er utnevnt til ridder av første klasse. Foto Marit Kvikne

Professor Pål Benum (f. 1935) er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for medisinsk forskning. I begrunnelsen fra Ordensrådet er det lagt vekt på at Benum har utviklet en egen operasjonsmetode for behandling av skader i fremre korsbånd i kneleddet. Han deltok også i utviklingen av implantater for stabilisering av lårhalsbrudd, og hans forskning har hatt stor betydning for utviklingen av ortopedien nasjonalt og internasjonalt. Benum har publisert en rekke artikler og veiledet mange doktorgradsstudenter. Hans forskningsinnsats har vært i skjæringspunktet mellom medisin og teknologi, og han er blant annet drivkraften bak Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater, etablert ved universitetssykehuset i Trondheim i 1999, skriver St. Olavs Hospital. Ortopeden har med sin innsats gitt mange pasienter bedre livskvalitet ved hjelp av nye proteser. Benum har vært professor ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, og ved St. Olavs Hospital siden 1982. Han er fortsatt tilknyttet Ortopedisk avdeling ved sykehuset.

Plussprisen til sexolog og psykiater

Overlege Haakon Aars (f. 1941) ved Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus, er tildelt Plussprisen for 2006. Prisen deles ut av HivNorge og ble overrakt under organisasjonens konferanse på Verdens aidsdag 1. desember 2006. Lege, psykiater og sexolog Haakon Aars er kjent for å jobbe mot fordommer, stigma og diskriminering rettet mot utsatte grupper, og her er han profilert også i mediene, heter det i begrunnelsen. Han har vært med helt fra organisasjonen ble opprettet, som en viktig støttespiller for og i miljøet. Han har menneskelighet og tilstedeværelse, kunnskap og empati, skriver HivNorge. Haakon Aars omtales som en varm og engasjert person, som alltid stiller opp for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Beste presentasjon innen nevrologi

Charalampos Tzoulis (f. 1979) ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus er tildelt Norsk nevrologisk forenings pris for beste internasjonale vitenskapelige kongresspresentasjon for 2006. Prisen er finansiert av legemiddelfirmaet Pfizer og er på 30 000 kroner. Prisen tildeles beste norske presentasjon ved en av to utvalgte sentrale internasjonale kongresser. Hovedvekten legges på det vitenskapelige innholdet, men også selve presentasjonen blir vurdert.

Tzoulis fikk prisen for innlegget The clinical spectrum of disease in 26 patients with the G1399A or G2243C mutations in the gene encoding the catalytic subunit of mitochondrial DNA-polymerase gamma ved 10th Congress of European Federation of Neurological Societies. Undersøkelsen viser at mutasjoner i dette genet gir en alvorlig, progressiv sykdom med symptomer fra mange deler av nervesystemet samt leversvikt ved bruk av legemidlet valproat. Tilstanden rammer særlig heterozygote individer, men homozygote kan også affiseres, da gjerne i høyere alder.

Anbefalte artikler