Statinbehandling er kostnadseffektivt

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling med simvastatin bør vurderes også hos personer med lavere risiko for karsykdommer.

  Statiner gitt til mennesker med høy risiko for hjerte- og karsykdommer reduserer risiko for sykdom og død. Med bakgrunn i en randomisert studie har Heart Protection Study Collaborative Group i England beregnet kostnadseffektivitet ved livslang behandling med simvastatin av mennesker med ulik risiko for å utvikle vaskulær sykdom (1).

  Studien omfattet 20 536 kvinner og menn i alderen 40 – 80 år med hjerte- og karsykdommer eller diabetes. Disse fikk enten 40 mg simvastatin eller placebo daglig i fem år, og kostnaden ved å forlenge livet med ett år ble beregnet. Resultatene ble ekstrapolert til yngre og eldre aldersgrupper med lavere sykdomsrisiko enn studiegruppen samt for livslang behandling. Beregningene viste at statiner er kostnadseffektive for en bredere gruppe enn de som rutinemessig behandles i dag.

  – Mange har fortsatt den oppfatning at kolesterolsenkende medikamenter er dyre, men i denne studien kostet medikamentet rundt 50 norske kroner per måned, sier overlege Kjetil Retterstøl ved Lipidklinikken, Radiumhospitalet-Rikshospitalet. Dette er omtrent den prisen på simvastatin som nå gjelder i Norge på hvit resept.

  – Gevinsten ved behandling synker med økende alder og avtakende risiko for vaskulær sykdom. Likevel viser studien at både en 35 år gammel og en 85 år gammel person med forventet femårsrisiko for en alvorlig hjerte- og karhendelse på 5 % kommer godt ut av kostnad-nytte-analysen. Studien gir lite grunnlag for å si noe om bivirkningsfrekvensen fordi pasienter som kan mistenkes for å ha økt risiko for bivirkninger av statiner, ikke deltok i studien, sier Retterstøl.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media