Biomedisinsk forståelig om autisme

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  R., Lathe

  Autism, brain, and environment

  288 s, tab, ill. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006. Pris GBP 16

  ISBN 1-84310-438-5

  Ettersom autistiske syndromer har en betydelig genetisk disposisjon, må det foreligge kjemiske endringer i kroppen. At miljømessige påvirkninger står sentralt, vises bl.a. ved en betydelig økning i forekomsten i USA og Storbritannia i senere tid. I denne boken finnes bl.a. en systematisk gjennomgang av autismens biologi, hvor også helt nye data er blitt inkorporert. Hvert kapittel kan leses for seg, og en fyldig referanseliste til hvert kapittel gjør boken hendig som oppslagsverk. Både nevrokjemiske og nevroradiologiske data samt moderne registrering av tungmetallvirkninger via porfyrinprofiler i urin er godt beskrevet. Tungmetaller er ekstreme enzymgifter og synes å være involvert i autisme også. Hvert kapittel ender med en oppsummering som hjelper oss å se om vi har forstått innholdet. Biomedisinsk intervensjon, som undertegnede har agitert for lenge, får også hederlig omtale.

  Svakheten er at én person skriver om alle emner, og han har tydeligvis ikke helt fått med seg at det er mengden transmittere i synapsespalten, hvor lenge den oppholder seg der, gjenopptak eller nedbrytning samt reseptorantall og -følsomhet som er kritisk, ikke den totale mengde transmittere i et hjerneområde.

  Konklusjonen er likevel at dette er en meget leseverdig bok som også kan forstås av ikke-fagfolk. Den er godt egnet som oppslagsverk. Den er nøktern i stil og påstander og er godt underbygd. Illustrasjonene er greie og oversiktlige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media