Det er tonen som lager musikken

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  A., Myskja

  Den siste song

  Sang og musikk som støtte i rehabilitering og lindrende behandling. 253 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 329

  ISBN 82-7674-951-8

  Dette er en fagbok om praktisk bruk av musikk i helsevesenet, særlig på området for eldre. Målgruppen er helsepersonell og studenter innen helse- og sosialfag.

   Den består av en innledning med prolog, ti kapitler, fem vedlegg, et kort stikkordregister og en navneliste. Dette gjør den oversiktlig og lett å finne frem i. Språkføringen er presis og god. Samtidig er boken et oppkomme av anekdoter og sitater, noe som gjør at helheten også får et kledelig muntlig preg. Boken har derimot få illustrasjoner. Både kapitler og vedlegg er rikelig utstyrt med noter og referanser.

  Oppskriften er en lykkelig blanding av erfaring fra praktisk arbeid med bruk av musikk i ulike deler av helsevesenet, kombinert med det vi har av vitenskapelig dokumentasjon på feltene musikkterapi og musikkmedisin. Anmelderen merker seg hvor mye etterrettelig litteratur det faktisk foreligger på området. Det betyr at ikke-medikamentelle terapimodi bør kunne utnyttes langt mer systematisk enn i dag. Det gjelder særlig innenfor den delen av helsevesenet som arbeider med eldre eller andre i livets sluttfase.

  Den samme lykkelige blandingen gjør at boken også kan brukes som en eksempelsamling og arbeidsbok. I tillegg til illustrerende anekdoter inneholder den et vell av tips for hvordan målrettet bruk av musikk kan tilrettelegges i praksis, det være seg innen demensomsorgen eller for palliative formål. Valg av musikk, hvordan personalet kan ta del og hvordan musikkterapeutiske tiltak kan bygges opp, omtales konkret. I tillegg er det et spørreskjema for vurdering av musikkpreferanser.

  Boken går inn i musikkens anatomi og fysiologi, biokjemi, nevrale moduler og nettverk. Dybden synes godt tilpasset målgruppen. Den avliver også myter om aldringens hørselsforandringer i relasjon til lydstyrke og musikkopplevelser. Forfatteren får formidlet at respekt for eldre innebærer at vi som helsearbeidere i større grad må betrakte hver enkelt gammel som et eget individ og ikke bare som medlem av en gruppe eldre.

  I forhold til den antatte leserkrets må denne boken være et funn. Den bør dessuten anskaffes for bruk i sykehjem og andre institusjoner som gir behandling og omsorg til eldre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media