Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Stine Bjerkestrand
Stine Bjerkestrand
Torgeir Bruun Wyller
Egil W. Martinsen

Medisin og vitenskap

Hans-Olaf Johannessen
Egil Johnson
Thomas Clausen
Odd Mjåland
Hans Petter Eikesdal
Olav Dahl
Oddbjørn Straume
Lars A. Akslen
Piia Pretsch
Sissel W. Hertzenberg
Sjur Humerfelt
Torbjørn Wisløff
Peder A. Halvorsen
Ivar Sønbø Kristiansen
Mette Haase Moen
Randi Aarøy Lundgren
Odd Kildahl-Andersen
Helge Ræder*
Finn Skårderud
Jan H. Rosenvinge
K. Gunnar Götestam
Jan H. Rosenvinge
Runi Børresen
Per Reidar Høiness

Profesjon og samfunn

Aslak Steinsbekk
Vinjar Fønnebø
Marit Tveito
Bernt Lindtjørn
Berit Falk Dracup
Kari-Brith Thune-Larsen

Kommentar og debatt

Peter Vinten-Johansen
Knut Arne Holtedahl
Kjetil Skaansar
Dag Hofoss
Baard-Christian Schem
Iver Mysterud
Dag Viljen Poleszynski

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Lise B. Johannessen
Inger Johanne Øien
Anne-Gry Rønning Moe

På tampen

Ada Sofie Austegard