Albumin versus saltvann for intensivpasienter

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Albumin og saltvann er like bra ved behandling av væskedeficit og hypotoni hos intensivpasienter.

Væskebehandling for å opprettholde adekvat intravasalt volum er nødvendig hos mange pasienter i intensivavdeling. Det har lenge vært diskutert om kolloidale løsninger (f.eks. albumin) kan gi bedre resultat enn isotont saltvann (NaCl 0,9 %) (1). En Cochrane-analyse konkluderte i 1998 med mulig økt dødelighet etter albumininfusjon i forhold til NaCl. Hittil har det ikke vært gjennomført adekvate randomiserte studier innen dette feltet.

Det foreligger nå data fra en randomisert multisenterstudie fra Australia og New Zealand med nesten 7 000 personer randomisert til infusjon av enten albumin eller isotont saltvann (2). Dette var en bredt sammensatt gruppe intensivpasienter som trengte intravenøs volumsubstitusjonsbehandling. Det var ingen forskjell i dødelighet etter 28 dager mellom de to gruppene (21 %). Gruppene var også like når det gjaldt antall liggedøgn, lengde av respiratorbehandling eller dialysebehov.

En tendens til økt dødelighet i albumingruppen ble observert i subgruppen av pasienter med traumer (RR 1,36, 95 % KI 0,99 – 1,86), mens det var færre dødsfall i subgruppen med alvorlig sepsis som fikk albumin (RR 1,62, 95 % KI 0,74 – 1,02).

– Denne studien er av høy vitenskapelig kvalitet, og kommer fra en anerkjent gruppe. Resultatene føyer seg inn i en rekke av data som viser at kolloidale volumutvidere som albumin ikke er bedre enn kristalloide væsker som saltvann ved volumsubstitusjon av kritisk syke pasienter, sier avdelingsoverlege Harald Moen ved postoperativ avdeling/intensivavdelingen ved Ullevål universitetssykehus.

Anbefalte artikler