Acetylsalisylsyre etter bypasskirurgi

Eivind Øvrum Om forfatteren
Artikkel

Pasienter får ofte for lav dose.

I 20 år har det vært kjent og akseptert at den platehemmende effekten av acetylsalisylsyre motvirker tetting av veneproteser etter bypasskirurgi. Den første tiden ble det brukt døgndoser på godt over et gram. Grunnet doseavhengig risiko for gastrointestinale blødninger har det vært et mål å komme ned i dosering. I dag er doseringen ofte 75 – 160 mg x 1. Spørsmålet er nylig drøftet i flere artikler.

Ifølge Lim og medarbeidere var det fem arbeider (av 32) om dosering av acetylsalisylsyre som holdt mål (1). De fant at en dosering på 325 mg x 1 gav en risikoreduksjon på 45 %, mot 26 % ved en dosering på 100 – 150 mg x 1, og foreslo en dosering på 325 mg x 1. Wong og medarbeidere gikk gjennom arbeider om forskjeller i individuell respons på acetylsalisylsyre (aspirin resistance) (2). De anbefalte også 325 mg daglig for å sikre tilstrekkelig platehemming hos pasientene. Herlitz har kommet til samme konklusjon i en fersk oversiktsartikkel om forebygging etter koronarkirurgi (3).

Dette gir grunn til å anbefale at acetylsalisylsyre doseres til rundt 325 mg x 1, i hvert fall det første året etter bypasskirurgi eller i andre situasjoner hvor det er spesielt viktig å sikre effektiv platehemming. Ved risiko for eller tegn til gastrointestinal blødning bør dosen reduseres eller seponeres, og annen medikasjon for platehemming settes inn.

Anbefalte artikler