Insidens og behandling av ekstrauterine svangerskap

Artikkel

I november 2003 ble det i Tidsskriftet publisert et materiale om insidens og behandling av ekstrauterine svangerskap i Norge i perioden 1990 – 2001. Nå har SINTEF Helse nye data fra årene 2002 og 2003. Insidensraten (antall tilfeller per 10 000 kvinner) sank fra 17,3 til 8,7 og ekstrauterinratio (antall tilfeller per 1 000 fødsler) sank fra 26,4 til 13,4 fra 1990 til 2003. Den observerte nedgangen indikerer økt fertilitet blant norske kvinner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5461

Anbefalte artikler