Hvordan gi nødvendig hjelp

Kari-Brith Thune-Larsen Om forfatteren
Artikkel

Michel, Deborah M.

Willard, Susan G.

When dieting becomes dangerous

A guide to understanding and treating anorexia and bulimia. 154 s. London: Yale University Press, 2003. Pris USD 14

ISBN 0-300-09233-4

Hovedtittelen kan gi en indikasjon om at diett og slanking er hovedtema, men slik er det ikke. Undertittelen er bedre. Forfatternes intensjon er å gi informasjon om spiseforstyrrelser til dem som er rammet og til dem som vil hjelpe dem, dvs. ulike profesjoner av helsepersonell, innbefattet ernæringsfysiologer og tannleger, samt familie, venner og skole.

Boken har brukervennlige og spørsmålsformulerte overskrifter på kapitlene, og språket er enkelt og lett å forstå. Det er en paperback, med enkel layout. Det er ingen illustrasjoner eller tabeller, men informative og gode tekstbokser.

Fysiske og psykologiske symptomer på spiseforstyrrelser er grundig og dekkende beskrevet, likeledes den biopsykososiale modell som forklaring på utviklingen fra problem til sykdom. Det legges vekt på nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid – helt i tråd med internasjonal tenkning omkring behandlingen av spiseforstyrrelser. Menn og spiseforstyrrelser er tatt opp i et eget kapittel.

Forfatterne presenterer konkrete spørsmål som kan stilles til pasienten i en diagnostiseringsfase, og spørsmål som kan stilles under behandlingen. Dette kan bli dirigerende, som tatt ut av en manual, med de fordeler og ulemper det har. Hvis man sammenlikner med de to mest brukte norske publikasjonene, som er i kategorien retningslinjer og håndbøker, er Statens helsetilsyns Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten av alvorlige spiseforstyrrelser mer omfattende og går mer i dybden (1). Eksempelvis gjelder dette presentasjonen av somatiske standardprøver og spesialprøver.

Michel & Willard har samme målgruppe som Sterk/svak, en utmerket norsk håndbok om spiseforstyrrelser (2), og kan med fordel leses i forkant av denne. Det vil være mest å hente for leger som ikke har så mye erfaring med spiseforstyrrelser. Boken er rimelig i innkjøp og gir en faglig godt fundamentert innføring, men en stor innvending er det at det ikke er litteraturhenvisninger inne i teksten. Hvert kapittel har uavhengige referanser i etterkant. Dette gjør det vanskelig for leseren å bruke den som springbrett for videre fordypning.

Anbefalte artikler