Stadig vanskeligere å bli lege

Stine Bjerkestrand Om forfatteren
Artikkel

I år igjen er det blitt vanskeligere å komme inn på medisinstudiet. Verst er det i Oslo.

Poenggrensen for å bli tatt opp som medisinstudent er økt ved alle de fire medisinske fakultetene i landet. Det viser ferske tall fra Samordna opptak om hovedopptaket til høyere utdanning 2004.

Det var 2 976 som hadde medisin som sitt førstevalg for studier i 2004. Dette er 12,3 % flere enn i fjor da 2 650 søkte medisinstudiet. I år er det 580 studieplasser mot 590 i fjor, ifølge statistikken. Som følge av flere søkere og færre plasser er poenggrensene for å komme inn på studiet på ordinær kvote økt ved alle de fire norske universitetene. Generelt sett er det også blitt vanskeligere å komme inn på medisinstudiet rett fra videregående skole. Ved alle studiesteder må søkerne som kommer rett fra videregående ha over 6 i snitt for å få plass. Det er andre året på rad poenggrensen for å komme inn på medisinstudiet er økt.

I år som i fjor er det vanskeligst å komme inn på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Der må søkerne i ordinær kvote ha 70,7 poeng for å komme inn. I fjor var grensen 70,2 ved dette studiestedet. Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet må ordinære søkere i år ha 69,2 poeng for å komme inn, mot 69 poeng i fjor. Søkere til Universitetet i Bergen må i år ha 68,4 poeng for å komme inn. I fjor holdt det med 67,6 poeng. Det er ved Universitetet i Bergen at poenggrensen for å komme inn har økt mest sammenliknet med fjoråret. Ved Universitetet i Tromsø ligger årets grense på 68,3 poeng mot 68 i fjor.

I alt 95 000 personer har i år søkt opptak til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak, en økning på i underkant av 9 % sammenliknet med 2003. Også i fjor var det økning i antallet søkere til høyere utdanning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5496

Anbefalte artikler