Antall medisinstudenter i utlandet seksdoblet på 12 år

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

I studieåret 1991/92 mottok totalt 329 medisinstudenter i utlandet støtte fra Statens lånekasse for utdanning. I studieåret 2003/04 var antallet økt til 2 007.

Dette fremgår av foreløpige tall per 1.6. 2004 fra Statens lånekasse for utdanning. De endelige tallene per 1.8. 2004 vil trolig være marginalt høyere.

Tabellen viser antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fordelt på studieland. Av plasshensyn er kun annethvert år f.o.m. studieåret 1994/95 tatt med – det er også et sprang på tre år mellom de to siste kolonnene.

Økningen har vært meget kraftig i Ungarn, Polen, Danmark, Irland, Australia, Storbritannia, Tsjekkia, Nederland og Slovakia. Dette er land hvor de aller fleste norske medisinstudentene enten mottar gebyrstipend fra Statens lånekasse for utdanning, eller er tatt opp gjennom Samordna opptak (SO) i Norge og befinner seg på oppkjøpte studieplasser med særlig gunstig studiefinansiering. Det siste gjelder bl.a. Malta hvor alle studentene er på denne ordningen. Reduksjonen der siden studieåret 1998/99 skyldes trolig at denne ordningen er under avvikling.

Det har også vært en økning i land som i tabellen inngår i «andre land». I studieåret 2003/04 var det i denne gruppen 32 medisinstudenter i Slovakia som er flere enn i Sverige.

I Ungarn har antallet medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning økt svært meget, men det kan se ut til at veksten nå er noe svakere enn tidligere der. I Polen, Danmark, Irland, Australia og Slovakia ser antallet norske medisinstudenter ut til å fortsette å øke. I Storbritannia og Nederland ser det imidlertid ut til at veksten i antallet norske medisinstudenter har stoppet opp.

Det er bare to av de større studielandene hvor det har vært en reduksjon i antallet norske medisinstudenter, nemlig Tyskland og Sverige, etter toppunktet omkring studieåret 1998/99. I Frankrike og på Island er antallet blitt redusert år for år siden studieåret 1994/95. Også i enkelte mindre studieland som Østerrike, Spania, Italia, Belgia og Sveits, er antallet norske medisinstudenter blitt redusert. Østerrike var på 1960- og 70-tallet et av de aller største studielandene for norske medisinstudenter.

Se også Legeforeningens nettsider:

www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning i 1994 – 2004

Studieland

1994 – 95

1996 – 97

1998 – 99

2000 – 01

2003 – 04

Ungarn

64

208

305

463

509

Polen

18

96

223

312

429

Danmark

37

53

113

181

269

Tyskland

308

374

375

351

250

Irland

8

30

74

119

139

Australia

1

0

33

63

92

Tsjekkia

0

7

23

47

87

Storbritannia

9

15

54

70

66

Nederland

19

23

44

47

48

Sverige

63

105

115

86

31

Malta

0

0

17

13

7

Østerrike

9

9

8

6

5

USA

4

3

4

8

5

Spania

6

4

3

4

4

Italia

4

5

6

6

3

Frankrike

10

6

3

2

2

Belgia

4

3

1

2

2

Sveits

4

6

2

1

1

Nigeria

0

0

0

1

1

Island

11

5

2

3

0

Andre land

0

11

18

32

57

Totalt

579

963

1 423

1 817

2 007

Anbefalte artikler