Les mer om …

Artikkel

Når slanking tar overhånd

Spiseforstyrrelser er vanskelig å forebygge, og det foreligger lite dokumentasjon for hva som er optimal behandling. I dette nummer av Tidsskriftet starter en artikkelserie der ledende norske fagpersoner omtaler viktige aspekter ved anoreksi, bulimi og patologisk overspising.

Når slanking blir farlig

Spiseforstyrrelser – en oversikt

Kan man forebygge spiseforstyrrelser?

Tverrfaglig om spiseforstyrrelser og kjønn

Matnyttig om veiledning

Hvordan gi nødvendig hjelp

God innføring om spiseforstyrrelser

Annerledes om spiseforstyrrelser

Bare lyskebrokk som gir smerter bør opereres

Ved lyskebrokk gir åpne nettbaserte teknikker færre residiv enn konvensjonell kirurgi. Dette viser en randomisert studie blant 40 menn ved Ullevål universitetssykehus. Ved oppfølging opptil to år etter operasjonen hadde en femdel av pasientene lette til moderate smerter.

Smerter og rehabiliteringsforløp etter lyskebrokkirurgi hos voksne menn

Angiogenese og kreftbehandling

Nydanning av blod- og lymfekar er viktige trekk ved maligne svulster, og flere nye behandlingsformer rettet mot blodkar i slike svulster er under utvikling.

Karnydanning og tumorkar som mål for kreftterapi

Hvordan skal behandlingseffekt måles?

NNT (number needed to treat; antall som må behandles) brukes i økende grad for å måle effekt av behandlingstiltak. Men begrepet fanger ikke opp tidsdimensjonen i kliniske studier og kan gi inntrykk av at uønskede sykdomshendelser unngås med behandling. Begrepet bør brukes og tolkes med varsomhet.

Antall som må behandles (NNT) – misvisende, misforstått, misbrukt?

Premenstruelle plager – hva kan legen gjøre?

Tre av fire kvinner har premenstruelle plager, enkelte i uttalt grad. Årsaken er ukjent. Det er publisert over 300 behandlingsmetoder, men mange studier har metodiske svakheter, få pasienter og kort observasjonstid. Hvilke behandlingsmuligheter foreligger?

Behandling av premenstruelle plager

Mange foreldre tar barn til homøopat

Andelen barn blant pasienter hos homøopat er langt høyere enn hos allmennleger, og nesten alle pasientene hadde tidligere vært hos lege for samme plage. Dette viser en studie blant over 1 000 pasienter som oppsøkte homøopat for første gang.

Brukere av homøopati i Norge

Anbefalte artikler