()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Maj, Mario

  Halmi, Katharine

  López-Ibor, Juan José

  Sartorius, Norman

  Eating disorders

  WPA series: evidence and experience in psychiatry, Volume 6. 435 s, tab. Chichester: John Wiley & Sons, 2003. Pris GBP 75

  ISBN 0-470-84865-0

  World Psychiatric Association (WPA) har gitt ut flere bøker i serien Evidence and experience in psychiatry, og temaet i denne sjette utgaven er spiseforstyrrelser.

  Som en god lærebok gir også denne en oversikt over viktige temaer som diagnostikk, epidemiologi, etiologi, behandling og komplikasjoner, men den skiller seg fra tradisjonelle lærebøker i oppbygningen. Den er inndelt i seks hovedkapitler, som innledes med en oversiktsartikkel skrevet av en internasjonal kapasitet. I tillegg har hvert hovedkapittel 10 – 14 kommentarartikler skrevet av ulike fagpersoner. I disse kommenteres deler av innholdet i oversiktsartikkelen, og forfatterne bidrar ut fra egen erfaring og forskning. På denne måten blir det en annerledes lærebok. Den bidrar med fakta, men gir også et godt grunnlag for tanker og refleksjoner rundt problemstillingene i møtet med pasientgruppen.

  Kommentarartiklene er korte, poengterte og har spennende overskrifter som frister til nærmere lesing.

  Forfatterne skriver i innledningen at de ønsker å gi en balansert oppdatering av kunnskap ved å kombinere vitenskapelig evidens med akkumulert klinisk visdom fra psykiatere fra hele verden. I en tid da det legges vekt på kunnskapsbasert behandling, er det viktig å merke seg Glenn Wallers avslutning i sin kommentar til kapitlet om psykologisk behandling: «Hullene i forskningen demonstrerer at vi ennå er på et stadium der det er farlig å slå seg til ro. En evidensgenererende praksis er minst like viktig som evidensbasert praksis på det nåværende tidspunkt.»

  Som kliniker med alvorlige spiseforstyrrelser som spesialområde vil jeg spesielt trekke frem bokens siste kapittel om den økonomiske og sosiale belastning ved spiseforstyrrelser. Dette er en side ved sykdommen som ikke alltid kommer frem i lærebøkene, men den har viktige helsepolitiske konsekvenser. Belastningen på familien er stor. Ikke alle byrder er like synlige – å ha en person med spiseforstyrrelser i familien har kostnader på mange områder.

  Dette er en bok som er nyttig for alle som jobber terapeutisk med denne pasientgruppen, men også for dem som skal videreutvikle helsetjenestetilbudet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media