Skal spørre alle om de røyker

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er et betydelig potensial for forbedring blant legene når det gjelder å drive røykeavvenning, sier Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president.

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har nylig gitt ut nye faglige retningslinjer for røykeavvenning i primærhelsetjenesten (1). I retningslinjene, som er utarbeidet i nært samarbeid med Legeforeningen, anbefales det at legene bør spørre alle pasienter over 14 år om de røyker. Det anbefales også at legen bruker to til tre minutter av en vanlig konsultasjon til å spørre om røykevaner. Dersom pasienten røyker, bør legen anbefale røykeslutt og tilby hjelp til røykeavvenning.

Siden allmennlegene har kontakt med alle lag av befolkningen har de en spesielt viktig rolle når det gjelder å forebygge røykerelatert sykdom, sies det i forordet til retningslinjene.

– Det er et møysommelig arbeid, men vi har sett at legene de siste årene i stadig økende grad har styrket innsatsen på dette området, sier Hans Kristian Bakke.

Retningslinjene, som er distribuert til alle landets allmennleger gjennom Tidsskriftet, fokuserer ikke på helseskader, men på hvordan legene kan hjelpe pasientene til å få en røykfri tilværelse. Sammen med retningslinjene er det sendt ut plakater til venteværelset. Legene har også fått en «huskeliste» i kortversjon.

Kari Huseby, direktør i direktoratets Avdeling tobakk, håper at flere pasienter gjennom dette blir gjort oppmerksom på at de kan få hjelp av legen til å slutte: – Min erfaring er at pasientene har forståelse for hvorfor legen spør. Bare det at legen tar opp spørsmålet, vil i seg selv ha god effekt når det gjelder å få folk til å slutte. Det vet vi fra flere undersøkelser, sier hun. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler et opplegg med tre konsultasjoner, og en telefonsamtale tre måneder etter røykeslutt.

Anbefalte artikler