Hvordan forebygge postoperativ kvalme?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Ondansetron, droperidol og deksametason har omtrent likeverdig effekt ved forebygging av kvalme og brekninger postoperativt.

I en stor multisenterundersøkelse ble over 5 000 pasienter med høy risiko for postoperativ kvalme randomisert i en multifaktoriell studiedesign til forskjellige kombinasjoner av seks intervensjoner: med eller uten ondansetron, deksametason eller droperidol, videre propofol eller et potent inhalasjonsanestetikum, anestetikumluft eller lystgass, samt remifentanil eller fentanyl.

Både ondansetron, deksametason og droperidol reduserte risikoen for postoperativ kvalme og brekninger innen 24 timer med 26 %, propofol med 19 % og fravær av lystgass med 12 %. Alle intervensjoner virket additivt og uavhengig av hverandre, men absolutt risikoreduksjon var størst ved første tiltak og høy risiko.

Forfatterne anbefaler derfor at man først velger antiemetiske tiltak med få bivirkninger og lav pris. Bruk av flere spesifikke antiemetiske midler anbefales bare hos pasienter med høy risiko for postoperativ kvalme.

– Denne studien er den største og best kontrollerte som er gjort på risiko og profylakse for postoperativ kvalme, sier professor Johan Ræder ved Ullevål universitetssykehus.

– Konklusjonene gjelder bare for de pasientkategorier som ble studert. Alle hadde høy risiko i utgangspunktet, alle fikk generell anestesi i mer enn en time, og nesten alle fikk opioider i første fase postoperativt. Under en femdel var menn. Uspesifikke tiltak som hydrering, oksygenering, blodtrykkskontroll og ikke-opioid smertebehandling ble ikke studert.

Kostnader til spesifikk profylakse bør alltid vurderes opp mot individuell risiko for kvalme og det å gi behandling når kvalme oppstår, sier Ræder.

Anbefalte artikler