Peptid med effekt på fedme

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Fedme er et globalt problem med raskt økende prevalens og få behandlingsmuligheter. Antiangiogenetisk behandling kan vise seg å gi nye muligheter for intervensjon.

Foto VG/Thomas Bjørnflaten/SCANPIX

Overvekt øker risikoen for insulinresistens, diabetes, dyslipidemi, hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk. To medikamenter med begrenset effekt og flere bivirkninger er i dag tilgjengelige – nye behandlingsprinsipper er derfor etterlengtet.

I en studie fra USA har forskere identifisert et peptidmotiv spesifikt for endotelceller i fettvev (1). Peptidet ble koblet sammen med et proapoptotisk peptid og administrert til mus med kostindusert overvekt.

– I dette interessante forsøket tok man i bruk en antiangiogenetisk behandling av fedme, en behandling som også har vært brukt med suksess ved kreft. Forfatterne har funnet frem til et membranprotein, prohibitin, som er spesifikt for kapillarer i hvitt fettvev. Prohibitin kan binde en spesiell sekvens av et peptid som har antiangiogentiske egenskaper. Dette peptidet forårsaker en apoptotisk prosess av hvitt fettvev. Resultatet blir at musene taper mye fettvev og går sterkt ned i vekt. Dette skyldes at de spiser mindre og at stoffskiftet er økt, sier professor Christian Drevon ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

– Den detaljerte mekanismen for hvordan antiangiogenetisk aktivitet i hvitt fettvev fører til avmagring er ikke klarlagt og må utredes før det beskrevne behandlingsprinsippet kan anvendes. Disse funnene er overraskende, selv om de passer med resultater som viser at proteiner som er ansvarlig for innpakning av fettdråper i fettvev også er avgjørende for om man kan få en fet organisme (2), avslutter Drevon.

Anbefalte artikler