Medlemstilbud

Artikkel

Billigere ADSL -abonnement

Legeforeningen har inngått avtale om rabatterte priser på Online ADSL-abonnement. Ved bestilling av spesialtilbud for Legeforeningens medlemmer, vil du få redusert månedspris. Har du allerede et slikt abonnement, kan du konvertere dette til tilbudet.

Det er en forutsetning for rabatten av du binder deg til dette abonnementet for minimum 12 måneder. For fyldig informasjon om tilbudet med bestillingsskjema, se www.legeforeningen.no/?id=43865

Lån til etablering av praksis

Legeforeningen har opprettet et fond som yter lån til leger som ønsker å etablere  – eventuelt reetablere  – privat legepraksis. Neste frist for innlevering av søknad er 15. januar 2005.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1994

Publikasjoner fra Legeforeningen

Legeforeningens statusrapport fra 2004 Psykiske lidelser – faglighet og verdighet – Rett til utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandling, fås kjøpt ved henvendelse til posten@legeforeningen.no. Heftet koster 150 kroner, inkludert porto.

Anbefalte artikler