Notiser

Artikkel

ICPC-2 er tatt i bruk

Rikstrygdeverket forutsetter at det nå er ICPC-2 som benyttes, og at bruk av ICPC-1 utgår.Det er Sosial- og helsedirektoratet som har oversatt og tilrettelagt ICPC-2 til norsk.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5449

Depresjon hos barn og ungdom

Statens legemiddelverk har oppdatert terapianbefalingen om depresjon hos barn og ungdom. Bakgrunnen er at antidepressive legemidler som anses som relativt effektive og sikre hos voksne, har vist seg ikke å være effektive og kan føre til alvorligere bivirkninger hos barn og ungdom under 18 år.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5336

Flere pasienter får erstatning

Flere pasienter søker og får erstatning etter behandlingssvikt på sykehus. Det viser tall for første halvår 2004 fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5442

Landsfunksjonen i hyperbarmedisin

Haukeland Universitetssykehus gir hyperbar oksygenbehandling til pasienter med stråleskader i kjeve, tarm og blære samt utvalgte pasienter med diabetiske fotsår. Yrkesmedisinsk avdeling har landets eneste tilbud av elektiv hyperbar oksygenbehandling (HBO) i landet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5420

Ny nasjonal strategi for kreftomsorgen

Prognosene frem mot 2020 varsler en markant økning i antallet nye krefttilfeller. En ny nasjonal strategi for kreftomsorgen skal gi hjelp med å takle utfordringen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5325

Stenter kan hindre restenose

Medikamentavgivende stenter og intrakoronar strålebehandling kan redusere risikoen for restenose etter perkutan koronar intervensjon (PCI). Det er konklusjonen i en ny metodevurdering fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5489

Økt aktivitet i helseforetakene

Aktiviteten økte i helseforetakene i fjor. Det samme gjorde kostnadene som totalt sett var på 63 milliarder kroner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5363

Anbefaler en times daglig mosjon

En times trim hver dag er kuren som nå skal anbefales i Norden for å forebygge overvekt. Det går frem av forslaget til nye nordiske anbefalinger om kosthold og mosjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5375

Strengere krav til bruk av Roaccutan

Legemiddelverket setter strengere krav til utlevering av Roaccutan. Hensikten er å unngå bruk hos gravide kvinner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5408

Attføring samlet i Aetat

1. juli overtok Aetat vedtaksmyndigheten for yrkesrettet attføring. Dermed er all myndighet til å fatte vedtak i attføringssaker samlet i denne etaten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5376

Anbefalte artikler