Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Einar A. Krefting, Tromsø, 17. oktober 2003 «Øyet er et fascinerende organ – sjelens speil.»

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler