()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Herrin, Marcia

  Nutrition counselling in the treatment of eating disorders

  284 s. New York: Brunner-Routledge, 2003. Pris USD 35

  ISBN 1-58391-031-X

  Ernæringsmessig rehabilitering er en forutsetning for å lykkes med behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. For å få gjennomslag må behandleren være trygg på sin egen kunnskap når hun eller han skal stille spørsmål ved pasientenes matvaner og oppfatninger, tilby dem veiledning og utfordre dem til forandring. Mange føler seg på gyngende grunn når de konfronteres med en pasient med spiseforstyrrelse. De utfordrer ikke bare vår kunnskap om ernæring, men også om medisin, atferd og psyke.

  Marcia Herrin henvender seg til alle yrkesgrupper som tilbyr veiledning, intervenering, overvåking og undervisning om mat og vekt til personer med spiseforstyrrelse i en poliklinisk situasjon. Hun har solid personlig og faglig bakgrunn og har skrevet en grundig og velfundert brukervennlig bok, med stadige referanser til relevant litteratur og forskning.

  Det er tre hoveddeler. Den første tar for seg både grunnleggende veiledningsteknikker og psykoterapeutiske, kognitive og psykoedukative teknikker. Andre del omhandler planlegging og håndtering av mat og måltider og gir innføring i enkle ernæringsprinsipper, og i tredje del gis det råd om hvordan man intervenerer i forhold til vekt, overspising, renselse og fysisk aktivitet.

  Til sist er det et nyttig supplement med tabeller, beregningsnøkler, diagnostiske kriterier, symptomoversikter, handlingsplaner, kostplaner og maler for skriftlig pasientinformasjon. Selv om ikke alt her er etter norsk oppskrift, følges de samme faglige prinsipper, så stoffet kan godt tilpasses norske forhold.

  I denne boken kan så vel leger som psykologer, psykoterapeuter, helsesøstre og ernæringsfysiologer finne konkrete behandlingsstrategier og nyttig informasjon egnet til å korrigere vrangforestillinger og uønsket atferd hos personer med spiseforstyrrelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media