Minneord

Artikkel

Vår kjære venn og kollega Odd Mæhlum døde onsdag 7. april 2004, 52 år gammel. Odd var cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1987. Han kom til Haugesund i mars samme år og var siden ansatt ved Haugesund sjukehus. Han var seksjonsoverlege ved urologisk seksjon. Tidlig i sin kirurgiske utdanning siktet han seg inn på spesialiteten urologi. Han tok den kirurgiske utdanning her i Haugesund og i Stavanger. Odd var omgjengelig og hadde stor arbeidskapasitet. Han bygde opp seksjonens tjenester etter programmet: Hvordan kan vi gjøre mest mulig for flest mulig i samspill med de andre sykehusene? Han var flink til å få med seg kolleger og var en av de første som hadde tverrfaglige team på Haugesund sjukehus.

På egne vegne var han beskjeden, men ærlig og uredd. Hans åpenhet og evne til å lytte førte til den dialogen som er fruktbar i kollegialt samarbeid. Han var god til å uttrykke seg, og greide å gi videre fra sin erfaring og innsikt. I den faglige utvekslingen fikk han kontakter både nasjonalt og internasjonalt, og han var med i flere forskningsprosjekter. Odd var en pioner som fikk startet opp med nye behandlingsformer innen urologi. Han kunne lede et møte, og lytte over kaffekoppen.

Gjestfrihet preget hjemmet hans. Han fikk gjort mye, og var innstilt på å fortsette med det. Så kom sykdommen. Lidelse ble hans hverdag. Nå er han borte.

Savnet er stort blant pasienter, medarbeidere og kolleger.

Våre tanker går til hans hustru Ellinor og de fire barna.

Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av kolleger og venner ved Helse Fonna

Tønnes Østrem

, Helge Espelid

, Jon Egge

Anbefalte artikler