()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berg, Kathleen M.

  Hurley, Dermot J.

  McSherry, James A.

  Strange, Nancy E.

  McWhinney, Ian

  Eating disorders: A patient-centered approach

  198 s. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 25

  ISBN 1-85775-922-2

  Forfatterne representerer fagområdene klinisk psykologi, klinisk sosialt arbeid, allmennmedisin og ernæringsfysiologi. Dette er en bred innføring i situasjonen til personer med spiseforstyrrelser og i behandlingen av dem, og boken henvender seg til alle fagpersoner som møter problemet i sitt arbeid. Den inneholder en mengde kasuistikker.

  Tilnærmingen er såkalt pasientrettet: hele personen er i fokus. Først gir forfatterne en beskrivende psykiatrisk fremstilling av spiseforstyrrelsene, deretter redegjør de for sin multidimensjonelle modell, som omfatter kulturell kontekst, individuelle predisposisjoner, traumatiske erfaringer og familiesamspill.

  I en beskrivelse av fysiske og psykiatriske kartleggingsmetoder presenteres blant annet et nytt screeninginstrument med fem spørsmål som kan gi en rask avklaring av om det foreligger en spiseforstyrrelse.

  Man har søkt å lage enkle og ikke-truende spørsmål, for eksempel: «Tror du selv at du er tykk når andre sier du er for tynn?» Deretter, i pakt med bokens pasientrettede tankegang, forteller en 36 år gammel kvinne en engasjerende historie om sitt liv med spiseforstyrrelse.

  I behandlingsmodellen legges det vekt på pasient-kliniker-forholdet og den terapeutiske alliansen. Det beskrives hvordan tillit og allianse kan oppnås både av psykoterapeuten, av den legen og av ernæringsfysiologen.

  Forfatterne anbefaler en integrert modell for psykoterapi, som omfatter interpersonlig, psykodynamisk og kognitiv terapi i et feministisk perspektiv.

  Det anbefales altså en multidimensjonell tilnærming hvor flere samarbeidende fagpersoner arbeider parallelt og intenst med den samme pasienten. Man kan imidlertid spørre seg hvor ofte det intense samarbeidet som trengs er gjennomførbart i praksis.

  Christopher Fairburn, som er en autoritet på området, definerer helhetlig tilnærming på en annen måte: Psykoterapeuten utfører både individualterapi og familiesamtaler og trekker lege og ernæringsfysiolog inn til avgrensede oppgaver ved behov. Det ville vært interessant om forfatterne hadde drøftet sin tilnærming i forhold til andre utbredte tilnærminger.

  Siden den er så bredt anlagt, blir boken rimeligvis også overfladisk på en del områder, f.eks. gis det ikke mye informasjon om hva interpersonlig, psykodynamisk og kognitiv terapi vil si i arbeidet med spiseforstyrrelser. Noen poengterte kasuistikker, som det er mye av ellers i boken, kunne ha forbedret disse delene vesentlig.

  I det store og hele har forfatterne lyktes med å gi en bred fremstilling av spiseforstyrrelsene og å formidle et pasientrettet perspektiv. Boken anbefales som lærebok, som lesning for fagfolk og allment interesserte og som oppslagsbok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media