Kunngjøringer

Artikkel

Normaltariff og takstplakater

Nye takster, basis- og driftstilskudd ble iverksatt fra 1. juli, etter at forhandlingene med staten, KS og de regionale helseforetakene ble avsluttet med enighet 22. juni. På grunn av knappe frister for trykking, ble nye utgaver av Normaltariffen sendt ut sammen med Tidsskriftet nr. 13 – 14/2004, og nye takstplakater vedlagt denne utgaven (nr. 15/2004). Normaltariffen er også lagt ut i fulltekst på Legeforeningens hjemmeside (www.legeforeningen.no/normaltariffen).

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=46246

Vedtaksprotokollen på nett

Vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet i Loen 25.–27. mai 2004 ble 25. juni publisert i fulltekst på Internett. Se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39539

Velkommen til Drammen

Alment praktiserende lægers forening arrangerer generalforsamling, landsrådsmøte og kurs fra onsdag 25. til lørdag 28. august på First Hotell Ambassadeur i Drammen. Generalforsamlingen finner sted fredag kl. 1115 –1300.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=43065

Anbefalte artikler