Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

WHO gir etter for press om malariabehandling

Økende resistens mot malariamedisinene, spesielt klorokin, er en av årsakene til at så mange som to millioner mennesker dør hvert år av sykdommen. Strategien for å bøte på problemet har vært å utvikle nye medisiner og intervensjoner mot malaria. I1999 foreslo White og medarbeidere å benytte en kombinasjon av malariamedisiner for å hindre resistensutvikling (1). Gjennomføringen av slike tiltak er imidlertid ikke lett. I januar anklaget flere forskere Verdens helseorganisasjon (WHO) for å forsinke gjennomføringen av kombinasjonsbehandling med artemisinin (2).

Denne opphetede debatten var også synlig i enkelte land. Den etiopiske helseministeren kalte organisasjonen Leger Uten Grenser (MSF) for «sjarlataner som gjør krav på den medisinske og vitenskapelige sannheten» (3). Organisasjonen ville innføre artemisininbasert kombinasjonsbehandling for å redusere den høye dødeligheten av malaria hos barn i deler av landet hvor det er rapportert inntil 90 % klorokinresistens.

WHO og UNICEF starter nå et samarbeid med industrien for å utvikle nye kombinasjonspreparater der artemisinin kan kombineres med klorproguanil eller dapsone. Målet er å få disse nye preparatene på markedet innen 2006 (4).

Anbefalte artikler