Appendektomi i Norge

Artikkel

I november 2003 ble det i Tidsskriftet publisert et materiale om appendisitt og appendektomi i Norge i perioden 1990 – 2001. SINTEF Helse har nå nye data fra årene 2002 og 2003. Studien viser at diagnostisk presisjon og perforasjonsratio har økt det siste tiåret. Andelen appendektomier utført laparoskopisk er mer enn tredoblet over perioden 1998 – 2003, men bruken varierer mye mellom fylkene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5459

Anbefalte artikler