Minileder

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Karl Erik Lund
Asgeir R. Helgason
Marianne Andersen
Einar Kinge
Morten Ingvar Lossius
Einar Andreas Sivertsen
Dag Torfoss
Karl Erik Lund
Janne Scheffels
Janne Oftedal
Ingunn Eck
Åshild Wesche Selmer
Hildfrid Vikkelsmo Brataas
Turid Lingaas Holmen
Anna Midelfart
Bettina Kinge
Sven Midelfart
Stian Lydersen
Anna Midelfart
Yvonne Christine Hagen*
Gunn Beate Slapgård Myhre*

Profesjon og samfunn

Hanne Marie Høybråten Sigstad
Thorkild Tylleskær
Marit Hafting
Gunn Aadland
Anne Kjersti Befring
Anne Günther
Einar Kringlen
Bente Haughom
Erling Haaskjold
Per Syrdalen
Per E. Børdahl

Kommentar og debatt

Olav Thorsen
Christian F. Borchgrevink
Per G. Lund-Larsen

Oss imellom

Jens-Eirik Larsen

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen

På tampen