Minneord

Artikkel

Tidligere avdelingsoverlege ved anestesiavdelingen ved Drammen sykehus og Buskerud sentralsykehus døde 28.10. 2003, 86 år gammel.

Med ham er en ruvende legepersonlighet gått bort. Schye var ansatt som anestesioverlege i Drammen fra 1956 til 1986. De første ni årene var han sykehusets eneste anestesilege, og det ble ved tiltredelsen gitt uttrykk for at «anestesilegen var forventet å stå til disposisjon når hjelp trengtes» (dvs. døgnet rundt). Dette ble starten på oppbyggingen av anestesiavdelingen, noe som de første årene var slitsomt og tungt. Ressursene var få og forståelsen for utviklingen av fagområdet anestesi og postoperativ/intensiv medisin vant lite gehør, samtidig som arbeidsbelastningen var formidabel. Etter hvert fikk han sykehusets ledelse mer med seg og kunne glede seg over en fullverdig spesialutdanning for sykepleiere innen anestesi/intensiv og operasjon, som han de første årene stod i ledelsen for – og med opprettelsen av en av landets første postoperative avdelinger. Schye var sentral i forbindelse med utviklingen av sykehusets akuttmedisin og katastrofeplanlegging og hadde fagansvar for mottakelse og ambulansetjeneste.

Overlege Schye var en dyktig kliniker, rolig og effektiv i vanskelige situasjoner. Der er fortsatt mange i Buskerud som tenker tilbake på den hyggelige, dannede narkosedoktoren som de var i kontakt med både for egen eller sine barns del, og som gjorde sykehusoppholdet mindre skremmende.

I det anestesiologiske fagmiljøet tilhørte han første generasjons narkoseleger, men selv godt etter oppnådd pensjonsalder var han levende interessert i fagets fortsatte utvikling og var en høyt respektert kollega. Tildelingen av Astraprisen 1971 fra Norsk anestesiologisk forening var et tydelig bevis på dette.

Schye hadde en rekke tillitsverv både lokalt, innen fylket og på landsplan. Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1947, hadde spesialutdanning i anestesi fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet og København og ble spesialist i 1956. Han hadde militær flygerutdanning fra 1938 – 39 og deltok som flyger i krigshandlingene i april 1940. Under krigen var han flyinstruktør i Little Norway, Canada. Han ble tildelt Krigsmedaljen og deltakermedaljen med rosett.

Finn Kongsrud

Anbefalte artikler