Urinretensjon etter gynekologiske operasjoner

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Større gynekologiske inngrep medfører risiko for postoperativ urinretensjon, som kan skade blæren. Det er derfor vanlig å bruke blærekateter i en periode postoperativt. Men bruk av blærekateter er ubehagelig og øker risiko for urinveisinfeksjon. Det er ingen konsensus om når kateteret bør fjernes.

  Hensikten med avhandlingen var å vise at katetertid på ett døgn er tilstrekkelig og utgjør en trygg og gjennomførbar rutine ved vanlige, større gynekologiske inngrep, samt at asymptomatisk bakteriuri ikke krever rutinemessig behandling med antibiotika.

  I avhandlingen inngår tre prospektive, kliniske studier med i alt 917 kvinner som gjennomgikk gynekologisk laparotomi, vaginaloperasjon eller retropubisk inkontinensoperasjon.

  Studiene viser at kateter i ett døgn er en trygg rutine med akseptabel forekomst av urinretensjon etter kateterfjerning. 16 % av pasientene hadde forbigående retensjon og trengte engangskateterisering, men de fleste (73 %) kunne late vannet normalt innen ett døgn.

  Asymptomatisk bakteriuri behandles ofte rutinemessig med antibiotika, noe som medfører overbehandling av denne pasientgruppen da urinen i mange tilfeller renser seg selv. Asymptomatisk bakteriuri ble påvist hos nesten halvparten av pasientene, men utviklet seg til symptomatisk infeksjon hos færre enn 20 % av disse kvinnene, og da kun i form av ukomplisert cystitt. Avhandlingen konkluderer derfor med at behandling av asymptomatisk bakteriuri normalt kan unnlates.

  De to første studiene viser at selv med så kort katetertid som ett døgn, er det relativt mange pasienter som har asymptomatisk bakteriuri (49 %) og urinveisinfeksjon (15 %). Den tredje studien omhandlet derfor nytten av profylakse med metenaminhippurat (Hiprex) som er et over hundre år gammelt urinveisantiseptikum. Bruk av metenaminhippurat gav en signifikant reduksjon i forekomsten av urinveisinfeksjon.

  Konklusjonene er at blærekateter i ett døgn er en trygg og gjennomførbar rutine ved større gynekologiske inngrep, at asymptomatisk bakteriuri forekommer hyppig, men ikke normalt trenger behandling, og at profylakse med metenaminhippurat er nyttig.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Clinical studies on postoperative voiding, urinary tract infection and asymptomatic bacteriuria after gynaecological surgery

  Utgår fra

  Utgår fra

  Kvinneklinikken

  Sykehuset i Vestfold

  Tønsberg

  og

  Instituttgruppe for klinisk medisin RH/DNR/AHUS

  Disputas 24.10. 2003

  Disputas 24.10. 2003

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media