Moderne kataraktkirurgi

Erling Haaskjold Om forfatteren
Artikkel

Coombes, Andrew

Gartry„ David

Cataract surgery

Fundamentals of clinical ophthalmology

218 s, ill, tab. London: BMJ Books, 2003. Pris GBP 60ISBN 0-7279-1201-1

Operasjon for katarakt er blitt det mest vanlige av alle kirurgiske inngrep. Det utføres ca. 40 000 slike inngrep i Norge per år. Den operative teknikken er blitt meget sofistikert, til dels vanskelig å lære, og komplikasjoner kan være katastrofale. Denne boken gir en god innføring i denne moderne operative teknikken.

Utstyret beskrives, og man får detaljert informasjon om hvordan ultralydteknikken anvendes i praksis (fakoemulsifikasjon). Alle trinn i operasjonen beskrives nøye, og det er fokus på hvordan man best mulig skal unngå komplikasjoner. En rekke alternative prosedyrer beskrives. Noen basale grunnprinsipper er ufravikelige, men en operatør vil selv kunne utforme sin metode. De eldre operative teknikkene er kort sammenfattet. Illustrasjonene er gode.

Det gis en kort innføring i hvordan man beregner styrken på den kunstige linsen som implanteres i øyet. Beregningene baserer seg på hornhinnens krumning og på øyets lengde. Opplysningene brukes deretter i empiriske formler for beregning av linsestyrke.

Videre beskrives forskjellige anestesiformer. Det slås fast at selv ved dråpeanestesi er det helt nødvendig med tilstedeværelse av anestesilege. Få sannheter i medisinen er imidlertid absolutte. I denne sammenheng må det være lov å være helt uenig med forfatterne. Vi har i mange år operert de aller fleste av våre pasienter med katarakt kun med dråpeanestesi, uten at vi har hatt behov for anestesilege.

Det gis god informasjon om hvordan man skal unngå komplikasjoner samt hvordan eventuelle komplikasjoner kan håndteres på best mulig måte.

Alt i alt er dette en kortfattet og god bok om moderne kirurgi ved grå stær. Målgruppen vil først og fremst være leger under utdanning i øyesykdommer, samt ferdige øyespesialister. I tillegg vil den også kunne være av interesse for praktiserende allmennleger.

Anbefalte artikler