Les mer om …

Artikkel

Sydenopphold – velferdstilbud eller behandling?

I flere år har pasienter med psoriasis og artritt fått behandlingsopphold i sydlige strøk arrangert og betalt av det offentlige. Selv om erfaringene kan sies å være gode, har mange pasienter som får innvilget reise lite sykdomsaktivitet ved ankomst til behandlingsstedet. Hvilken plass og hvilket omfang bør slike behandlingsreiser ha?

Hvor mye skal en psoriasisflekk koste?

Psoriasis og psoriasisartritt – er sydenopphold behandling eller velferdstilbud?

Røyking blant småbarn, skoleelever og voksne

Arbeidet mot tobakken går fremover. Småbarnsforeldre rapporterer at langt færre barn blir eksponert for passiv røyking enn tidligere. Andelen videregående skoler der elevene har lov til å røyke på skolens område, er på vei ned takket være pålegg fra myndighetene. Til gjengjeld er forbruket av tobakk fra reiseimport, grensehandel og smugling økende.

Endringer i småbarnsforeldres rapportering om passiv røyking

Røyking i videregående skoler

Omfanget av grensehandel, taxfreeimport og smugling av tobakk til Norge

Hvor farlig er passiv røyking?

Preeklampsi – hvorfor og hvordan?

Preeklampsi utvikler seg i et samspill mellom placenta og kvinnens kropp. Tilstanden kan betraktes som en totrinnsprosess med redusert gjennomblødning av placenta, oksidativt stress og immunologisk aktivering av maternelt karendotel. Genetiske forhold avgjør kvinnens disposisjon for å utvikle preeklampsi.

Ny kunnskap om mekanismer bak preeklampsi

Rastløse bein – vanlig og underdiagnostisert

Årsaken til rastløse bein (restless legs) er ukjent. En hypotese går ut på at jernmangel kan forårsake en dopaminerg dysfunksjon. Studier tyder på effekt av dopaminerge preparater.

Rastløse bein

Tema: Øyesykdommer

Flere artikler i dette og neste nummer av Tidsskriftet er viet øyesykdommer. Denne gangen omtales korreksjon av refraksjonsfeil ved laserbehandling av hornhinnen, prevalens av brytningsfeil, etseskader, aldersrelatert maculadegenerasjon og synsundersøkelser av barn.

Korreksjon av refraksjonsfeil med LASIK

Prevalens av brytningsfeil i Norge

Etseskader på øyet

Aldersrelatert maculadegenerasjon

Nytt blikk på synsundersøkelser

Medvirkning og mestring

Hvordan er det mulig å få til økt pasientmedvirkning når pasienten alltid er den svake part? Kunnskap om pasientens ståsted er avgjørende for å kunne støtte og styrke hans eller hennes livssituasjon.

Brukermedvirkning – alibi eller realitet?

Anbefalte artikler