Ny nordisk mykologiforening

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I august i år ble det dannet en ny nordisk mykologiforening for å styrke det medisinsk-mykologiske fagmiljøet i Norden. Foreningen tar sikte på å igangsette et internordisk forskningssamarbeid. Dessuten skal det arrangeres nordiske mykologikurs og minst ett større fagmøte hvert år. Det første møtet arrangeres i Stockholm 12. mars 2004. Hovedinnlegget ved møtet, med temaet candidiasis, skal holdes av professor Frank Odds fra Aberdeen.

  Sopp kan forårsake et vidt spekter av infeksjonssykdommer. Det kan være en viktig årsak til allergier og står sentralt i de fleste teoriene om årsaker til inneklimaproblemer og problematikken omkring «syke hus». I forbindelse med infeksjonssykdommer alene ble det i 2002 i Norge anvendt antimykotika til en samlet verdi av vel 176 millioner kroner. Totale kostnader for all antibiotikabruk var til sammenlikning 487 millioner kroner. Den øvrige samfunnsøkonomiske betydningen av sopprelaterte infeksjoner og allergier foreligger det ingen oversikt over, men den er utvilsomt svært stor.

  Soppinfeksjoner hører med blant de hyppigste infeksjonssykdommene. Dermatofyttinfeksjoner og Candida vaginitter er riktignok ikke livstruende infeksjoner, men representerer i kraft av sin kvantitet et betydelig folkehelseproblem. I mange land har det vært en svært stor økning i forekomsten av systemiske gjærsoppinfeksjoner, blant annet i USA. Også i Norge har det vært en relativt markert økning i antall candidemipasienter de siste årene. En viktig årsak er trolig innføring av nye behandlingsformer som gjør at andelen av inneliggende pasienter med svekket immunforsvar øker.

  Det er sterkt behov for forskning på f.eks. epidemiologi, diagnostikk og behandling av soppsykdommer. De medisinsk-mykologiske miljøene i de nordiske landene er imidlertid forholdsvis små. I Norge har mykologiens stilling blitt svekket det siste året ved nedleggelse av det mykologiske referanselaboratoriet på Folkehelseinstituttet. For at dette felles nordiske initiativet skal bli vellykket, må medisinsk-mykologisk interesserte personer i de nordiske landene slutte opp om foreningens arbeid og delta aktivt i videreutviklingen av foreningen. Medlemskap koster kun kr 50 per år og er åpent for alle personer med interesse for medisinsk mykologi. Betalt medlemskap gir gratis adgang til møtet i Stockholm. Mer informasjon finnes på Internett: www.nsmm.nu

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media