Kortfattet og klart om strabisme

Roald Opsahl Om forfatteren
Artikkel

Billson, Frank

Strabismus

102 s, ill. London: BMJ books, 2003. Pris USD 99

ISBN 0-7279 -1562-2

Denne boken henvender seg særlig til leger under spesialistutdanning i oftalmologi og til allmennpraktiserende leger, men vil etter mitt skjønn være nyttig også for personell på øyeavdelinger som behandler samsynsproblemer. Boken inngår i serien Fundamentals of clinical ophthalmology fra BMJ Publishing Group i London, og forfatteren er professor i oftalmologi ved universitetet i Sydney.

Første del av boken tar for seg hva man vet og hva man aner om det nevrofysiologiske grunnlaget for binokulærsynet. Denne fremstillingen er beundringsverdig klar, til tross for at stoffet er meget komplisert. Deretter beskrives konsekvenser av sammenbrudd i binokulærsynet, i relasjon til fasene av synsutvikling fra nyfødtperiode til full synsmodning i tiårsalderen.

Annen del beskriver typiske kliniske bilder av strabisme, som må ses som symptomer med forskjellig patogenese. Strabismetyper hos barn fra 0 – 10 år behandles i et kapittel for seg. Neste hovedkapittel omhandler strabisme hos den visuelt voksne, dvs. etter tiårs alder. Disse beskrivelsene følges av gode illustrasjoner, dels fotografier av strabismeøyne i forskjellige blikkretninger, dels skisser og skjematiske fremstillinger.

Tredje del handler om terapien. Gjennomgangen er praktisk, direkte på sak og tar for seg alle aspekter. Innledningen om behandling av barnestrabisme er eksemplarisk: Hvordan få med seg den viktigste parten i behandlerteamet, foreldrene? Betydningen av å korrigere relevante refraksjonsavvik, bruken av prismer og når det er indisert med ekstern muskelkirurgi, har etter mitt skjønn fått en balansert fremstilling. Her er det mye å diskutere for oss som steller med strabismeproblemer til daglig. Vi bør nok søke informasjon i oppslagsverk og mer omfattende fremstillinger, men Billsons poengterte og praktiske bok er nyttig lesing. Den er hendig å ha med på trikken eller i sykkelsekken! Den anbefales til alle strabismeinteresserte.

Anbefalte artikler