Godt om lever-, pancreas- og galleveissykdommer

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Poston, Graeme J.

Blumgart, Leslie H.

Surgical management of hepatobiliary and pancreatic disorders

500 s, tab, ill. London: Martin Dunitz, 2003. Pris USD 225

ISBN 1-899066-97-7

Boken er ment for generelle kirurger, for å formidle oppdatert kunnskap innen de vanligste lever-, pancreas- og galleveissykdommer. Samtidig håper redaktørene at boken skal være nyttig og verdifull for spesialistkandidater under utdanning. Redaktørene er begge briter, selv om Blumgart nå har arbeidet i USA i flere år. Medforfatterne kommer både fra USA, Europa og Asia, noe som trolig er en styrke i denne sammenheng. Flere sentrale personer og miljøer innen fagfeltene er godt representert, men det er også gitt rom for nye kolleger. Min konklusjon er klar; dette er blitt en leseverdig og leservennlig bok, med antatt stor nytteverdi for målgruppene.

Teksten er fordelt på 29 kapitler, der både vanlige sykdommer, men også mer sjeldne tilstander og skader er godt beskrevet. Tilnærmingen er problemorientert og praktisk, og synes å være basert på stor klinisk erfaring. Språket er lett, og utgiverne synes å ha hatt et bevisst forhold til pedagogiske aspekter og bruk av grafiske elementer. Ikke minst er de mange instruktive figurene, bildene og tabellne med på å gjøre dette til en leservennlig bok.

Hvert kapittel avsluttes også med noen korte hovedfakta, som kan være nyttige knagger å henge kunnskapen på. Kapitlene er gjennomgående godt disponert og redigert, uten for mye overlapping og med få mangler. De faglige synspunkter og behandlingsalgoritmer som beskrives, oppfattes som lite kontroversielle. Likevel noen kommentarer; radiofrekvens ablasjon av levermetastaser er beskrevet som metode i boken, men er ikke nevnt i kapitlet om nevroendokrine svulster, mens derimot bl.a. kryobehandling er nevnt der. Smertebehandling ved kronisk pankreatitt er omtalt i eget kapittel, men dessverre uten at det er brukt noen form for illustrasjoner, tabeller eller algoritmer.

Enkelte uheldige trykkfeil finnes, selv om de er få. F.eks. har figur 9.1 feil fargekoder, ERCP bilde på figur 18.6.A står på hodet, og i teksten ellers er det enkelte små «uheldigheter». Det er beklagelig at man ikke nå konsekvent bruker SI-enheter for å angi biokjemiske laboratoriesvar.

Referansene er oppdaterte og sentrale, og reflekterer trolig den internasjonale litteratur på en god måte. En fyldig indeks er nyttig. Solid innbinding, høy trykkvalitet og ikke minst et omfattende faglig innhold presentert i en frisk og fengende layout, gjør denne boken til en verdifull kunnskapskilde for kirurger som er engasjert i diagnostikk og behandling av lever-, pancreas- og galleveissykdommer og – skader. Prisen virker kanskje litt høy – men kvalitet koster.

Anbefalte artikler